[#] Sisällön pääryhmät --> Integraali --> Pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen [ 1 2 3 4 5 6 ]
ESITIEDOT: [#] määrätty integraali
KATSO MYÖS: [#] integroimistekniikkaa, [#] pinta-aloja ja tilavuuksia
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Tasoalueen pinta-ala

Jos funktio f saa välillä [a, b] vain ei-negatiivisia arvoja, so. f(x) > 0, kun x  (- [a, b], voidaan kuvaajan y = f(x), x-akselin ja suorien x = a, x = b rajaaman alueen pinta-ala laskea suoraan integraalista  integral  b
 af(x) dx.

Jos välillä [a, b] on f(x) < 0, antaa integraali vastaavan pinta-alan negatiivisena.

Jos funktio vaihtaa merkkiään välillä [a, b], ottaa integraali x-akselin ylä- ja alapuolella olevien alueiden alat huomioon positiivisina ja negatiivisina kuvan osoittamalla tavalla. Jos kaikkien osa-alueiden alat halutaan positiivisina, on väli [a, b] jaettava osiin funktion f nollakohdissa, laskettava erikseen integraali jokaisen osavälin yli ja tuloksia yhteenlaskettaessa otettava osaintegraalien merkit huomioon.

Usein on yksinkertaisinta ajatella, että laskettava ala jaetaan kapeisiin pystysuoriin suorakulmioihin ja summeerataan näiden pinta-alat positiivisina. Tällöin saadaan Riemannin summa, joka jakoa tihennettäessä, so. suorakulmioita kavennettaessa johtaa määrättyyn integraaliin. Tämä ajattelu toimii myös, kun laskettavana on kahden käyrän väliin jäävä ala.

  [#] funktio (reaali-)
[#] väli (reaaliakselin)
[#] kuvaaja
[#] pinta-ala
[#] määrätty integraali
[#] Riemannin summa
[#] käyrä (taso-)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12