[#] Sisällön pääryhmät --> Pinta-aloja ja tilavuuksia --> Pinta-aloja ja tilavuuksia [ 1 2 3 4 ]
ESITIEDOT: [#] monikulmiot, [#] ympyrä, [#] toisen asteen käyrät, [#] pallo, [#] kartio ja lieriö, [#] toisen asteen pinnat
KATSO MYÖS: [#] pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Laskemisesta ja määrittelystä

Tasokuvioiden pinta-alojen sekä avaruuskappaleiden tilavuuksien ja pinta-alojen laskeminen perustuu suoraviivaisten kuvioiden tai kappaleiden tapauksessa yleensä alkeisgeometrisiin päättelyihin. Käyrien viivojen ja pintojen rajoittamat alat ja tilavuudet lasketaan yleensä integroimalla.

Käyrän kaarenpituuden, tasokuvion alan, avaruuspinnan alan ja kappaleen tilavuuden käsitteet eivät ole aivan yksinkertaisesti määriteltävissä. Määritelmät perustuvat seuraaviin ideoihin:

Edellä mainittujen raja-arvojen olemassaolo tai sisä- ja ulkoapproksimaatioiden yhtäsuuruus ei ole itsestään selvää. Esimerkeiksi kelpaavat monet fraktaalikuviot.

  [#] pinta-ala (integroimalla)
[#] tilavuus (integroimalla)
[#] käyrä (taso-)
[#] käyrä (avaruus-)
[#] pinta
[#] jana
[#] etäisyys (pisteiden)
[#] raja-arvo (lukujonon)
[#] suorakulmio
[#] suorakulmio (ala)
[#] pienin yläraja
[#] suurin alaraja
[#] särmiö (suorakulmainen)
[#] kolmio

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12