[#] Sisällön pääryhmät --> Pinta-aloja ja tilavuuksia --> Pinta-aloja ja tilavuuksia [ 1 2 3 4 ]
ESITIEDOT: [#] monikulmiot, [#] ympyrä, [#] toisen asteen käyrät, [#] pallo, [#] kartio ja lieriö, [#] toisen asteen pinnat
KATSO MYÖS: [#] pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Kappaleet II

             
Pallo
tilavuus = 4pr3/3 ; r pallon säde
ala = 4pr2 ; r pallon säde

             
Kalotti, vyöhyke
ala = 2prh ; r pallon säde, h kalotin tai vyöhykkeen
pohjaa vastaan kohtisuora korkeus

             
Pallosektori
tilavuus = 2pr2h/3 ; r pallon säde,
h sektoria vastaavan kalotin tai vyöhykkeen
pohjaa vastaan kohtisuora korkeus

             
Pallosegmentti
tilavuus = ph2(r - h/3) ;
r pallon säde, h segmentin pohjaa vastaan
kohtisuora korkeus

             
Ellipsoidi x2/a2 + y2/b2 + z2/c2 = 1
tilavuus = 4pabc/3 ; puoliakselit a, b ja c

  [#] pallo
[#] kalotti
[#] kalotti (ala)
[#] vyöhyke
[#] vyöhyke (ala)
[#] pallosektori
[#] pallosektori (tilavuus)
[#] pallosegmentti
[#] pallosegmentti (tilavuus)
[#] ellipsoidi
[#] ellipsoidi (tilavuus)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12