[#] Sisällön pääryhmät --> Diskreettiä matematiikkaa --> Binomi- ja multinomikertoimet [ 1 2 3 4 ]
ESITIEDOT:
KATSO MYÖS: [#] polynomit, [#] lukumäärän laskeminen
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Kertoma

n ensimmäisen luonnollisen luvun tulo on n-kertoma; tätä merkitään huutomerkin avulla:

n! = 1 . 2 . 3 . ... . n.

Lisäksi asetetaan 0! = 1.

Esimerkiksi 6! = 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 = 720.

Kertomafunktio f : N --> N, f(n) = n! kasvaa erittäin nopeasti argumentin n kasvaessa. Esimerkiksi

40! = 815915283247897734345611269596115894272000000000,

missä on 48 numeroa; 100! on suuruusluokaltaan 10158.

Suuria kertomia voidaan arvioida Stirlingin kaavalla:

n!  ~~ nne-n V~ ----
  2pn.

(James Stirling oli englantilaissyntyinen Venetsiassa toiminut professori, joka julkaisi kaavan vuonna 1730.)

Kertomafunktion yleistyksenä on gammafunktio G(x), joka positiivisilla reaaliarvoilla x määritellään integraalilla

G(x) =  integral 
    oo 

  0e-ttx-1 dt

ja jolle pätee n! = G(n + 1), missä n on luonnollinen luku.

  [#] luonnollinen luku
[#] funktio
[#] funktio (reaali-)
[#] määrätty integraali

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12