[#] Sisällön pääryhmät --> Diskreettiä matematiikkaa --> Binomi- ja multinomikertoimet [ 1 2 3 4 ]
ESITIEDOT:
KATSO MYÖS: [#] polynomit, [#] lukumäärän laskeminen
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Binomikertoimet

Binomikertoimeksi kutsutaan lauseketta

(  )
  n
  p = ----n!----
p!(n - p)!,

missä n ja p ovat kokonaislukuja ja n > 0, 0 < p < n.

Kombinatoriselta kannalta kerroin (n )
  p osoittaa, miten monella tavalla n olion joukosta voidaan valita p oliota, ts. montako p-kombinaatiota n oliosta voidaan muodostaa.

Kertoimet esiintyvät myös binomikaavassa

(x + y)n =  sum  n

 p=0(n )

 pxn-pyp,

jonka avulla voidaan kehittää binomin x + y potenssit.

Näillä kahdella näkökulmalla on selvä yhteys. Binomin potenssi voidaan kirjoittaa

(x + y)n = (x + y)(x + y). . . (x + y),

missä tekijöitä x + y on siis n kappaletta.

Summien kertominen voidaan ajatella tapahtuvaksi siten, että poimitaan kaikilla mahdollisilla tavoilla jokaisesta tekijästä (x + y) aina yksi termi ja nämä kerrotaan keskenään; lopuksi saadut tulot lasketaan yhteen. Siten esimerkiksi tapauksessa n = 3 saadaan xxx + xxy + xyx + xyy + yxx + yxy + yyx + yyy. Yleisesti termejä on 2n kappaletta.

Termeissä on kuitenkin samanmuotoisia, jotka voidaan yhdistää. Edellä oleva lauseke saa tällöin muodon x3 + 3x2y + 3xy2 + y3. Yleisessä tapauksessa muotoa xpyn-p olevien termien lukumäärä ratkeaa sen mukaan, monellako tavalla n tekijästä (x + y) voidaan poimia ne p kappaletta, joista valitaan termiksi x; muista valitaan termiksi y. Kombinaatiotarkastelujen perusteella näiden lukumäärä on juuri (n)
 p, jolloin päädytään binomikaavaan.

  [#] binomikerroin
[#] binomikerroin
[#] kombinaatio
[#] binomikaava
[#] binomikaava
[#] binomi
[#] termi
[#] lukumäärä (merkkijonojen)
[#] lukumäärä (merkkijonojen)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12