[#] Sisällön pääryhmät --> Alkeisfunktiot --> Eksponenttifunktio [ 1 2 3 ]
ESITIEDOT: [#] reaalifunktiot, [#] potenssi
KATSO MYÖS: [#] logaritmifunktio
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Eksponenttifunktio sovelluksissa

Eksponenttifunktion y = ekx merkitys sovelluksissa perustuu paljolti siihen, että se toteuttaa differentiaaliyhtälön

y' = ky.

Monia ilmiöitä voidaan nimittäin kuvata tämäntyyppisellä differentiaaliyhtälöllä. Differentiaaliyhtälöä sanotaan ilmiön matemaattiseksi malliksi.

Olkoon esimerkiksi p(t) funktio, joka esittää väestön suuruutta ajanhetkellä t. Voidaan ajatella, että väestön lisäys Dp lyhyellä aikavälillä Dt on suoraan verrannollinen olemassaolevan väestön määrään ja aikavälin pituuteen: Dp = kpDt, missä k on positiivinen verrannollisuuskerroin. Jakamalla aikavälin pituudella Dt saadaan

Dp
---
Dt = kp.

Koska Dp = p(t + Dt) - p(t), on vasen puoli väestön suuruutta ajanhetkellä t kuvaavan funktion p(t) erotusosamäärä, jolloin saadaan differentiaaliyhtälö

p'(t) = kp(t) eli p' = kp,

kun Dt --> 0. Tämä on differentiaaliyhtälö, jonka ratkaisuna on eksponenttifunktio p(t) = Cekt; tässä C on mikä tahansa vakio.

Eo. differentiaaliyhtälöä kutsutaan väestönkasvun eksponentiaaliseksi malliksi. Sellaisena se on luonnollisesti äärimmäisen yksinkertainen, koska esimerkiksi kuolleisuuteen ei ole kiinnitetty mitään huomiota, ei myöskään populaation kasvaessa yhä rajallisemmiksi muuttuviin ympäristöresursseihin kuten saatavilla olevaan ravintoon yms.

Samantyyppiseen malliin päästään tarkasteltaessa aineen radioaktiivista hajoamista. Hajoavien atomien määrä Dm on suoraan verrannollinen aineen määrään kyseisellä hetkellä m(t) ja tarkasteltavan aikavälin pituuteen Dt. Siis: Dm = -kmDt. Miinusmerkki aiheutuu siitä, että Dm merkitsee aineen vähenemistä ja on siis negatiivinen; kerroin k oletetaan positiiviseksi.

Samaan tapaan kuin edellä tästä päädytään differentiaaliyhtälöön m' = -km, jonka ratkaisu on m = Ce-kt. Tässä C on vakio, joka riippuu ainemäärästä tarkastelun alkuhetkellä. Verrannollisuuskerroin k on aineelle ominainen vakio (vastaten puoliintumisaikaa).

  [#] differentiaaliyhtälö
[#] erotusosamäärä
[#] derivaatta

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12