[#] Sisällön pääryhmät --> Funktio --> Funktiokäsite [ 1 2 3 4 5 6 ]
ESITIEDOT:
KATSO MYÖS: [#] reaalifunktiot, [#] joukko-oppi
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Funktiokäsitteen määrittely

Funktio f joukosta A joukkoon B tarkoittaa sääntöä, joka jokaiseen joukon A alkioon liittää jonkin alkion joukosta B. Yleensä merkitään f : A --> B.

Jos x on joukon A alkio (merkitään x  (- A) ja y tähän liittyvä joukon B alkio (y  (- B), merkitään y = f(x) ja sanotaan, että funktio f kuvaa alkion x alkiolle y tai että y on alkion x kuva funktiossa f.

Joukko A on funktion f lähtöjoukko eli määrittelyjoukko ja B sen maalijoukko.

Joskus käytetään sanaa kuvaus synonyymina funktiolle. (Toisinaan sillä voi kyllä olla myös hieman funktion käsitteestä poikkeava merkitys.)

Funktion lähtö- tai maalijoukon ei tarvitse olla lukujoukko. Varsin luonnollinen joukkotyyppi on vaikkapa vektorijoukko. Varsinkin lukujoukkojen tapauksessa funktio annetaan usein ilmoittamalla sen lauseke, mutta muitakin mahdollisuuksia on.

  [#] joukko
[#] alkio
[#] vektori

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12