[#] Sisällön pääryhmät --> Funktio --> Funktiokäsite [ 1 2 3 4 5 6 ]
ESITIEDOT:
KATSO MYÖS: [#] reaalifunktiot, [#] joukko-oppi
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Käänteisfunktio

Jos funktio f : A --> B on bijektio, kuvautuu jokaiselle joukon B alkiolle täsmälleen yksi joukon A alkio. Tällöin voidaan määritellä funktio g : B --> A asettamalla alkion y  (- B kuvaksi tälle kuvautuva joukon A alkio.

Funktiota g kutsutaan funktion f käänteisfunktioksi. Merkitään g = f-1, jolloin myös g-1 = f. Jos siis f ja g muodostavat funktio–käänteisfunktio -parin, on y = f(x), jos ja vain jos x = g(y).

Joukon A identtiseksi funktioksi kutsutaan funktiota i : A --> A, joka kuvaa jokaisen alkion itselleen: i(x) = x kaikilla x  (- A. Jos iA on joukon A identtinen funktio ja iB vastaavasti joukon B, pätee em. funktio-käänteisfunktio -parista yhdistetyille funktioille g(f(x)) = x eli gof = iA ja f(g(y)) = y eli fog = iB.

Esimerkiksi funktion f(x) = x2 käänteisfunktio on g(x) =   --
 V~  x, jolloin sekä lähtö- että maalijoukkona on ei-negatiiviset reaaliluvut R+.

  [#] joukko
[#] alkio

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12