[#] Sisällön pääryhmät --> Tangentti ja normaali, geometriset kuvaukset --> Geometriset kuvaukset [ 1 2 3 4 5 6 7 ]
ESITIEDOT: [#] funktiokäsite, [#] piste, [#] koordinaatistot
KATSO MYÖS: [#] tangentti ja normaali, [#] kompleksiluvut
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Mandelbrotin joukko

Sellaiset tason kuvaukset itseensä, joiden lausekkeet ovat ns. epälineaarista tyyppiä, saattavat johtaa varsin mutkikkaisiin kuvioihin. Näitä kutsutaan usein fraktaaleiksi. Tunnettu esimerkki on Mandelbrotin joukko. Kuvaus F , joka synnyttää Mandelbrotin joukon, esitetään yleensä kompleksilukujen avulla: w = F (z) = z2 + c, missä c, z ja w ovat kompleksilukuja. Ajattelemalla kompleksiluvut z ja w tason pisteiksi se voidaan kuitenkin tulkita kuvaukseksi tasosta tasoon.

Itse asiassa jos z = x + iy, w = x' + iy' ja c = a + ib, niin yhtälö w = F (z) voidaan hajottaa reaali- ja imaginaariosaan:

{ x'= x2 - y2 + a,
  '
  y = 2xy + b.

Tässä on siis kyse kuvauksesta, jossa pisteen (x, y) kuvapiste (x', y') lasketaan eo. kaavoilla.

Mandelbrotin joukko määritellään seuraavasti:

Muodostetaan jono tason pisteitä siten, että seuraava piste zn+1 eli (xn+1, yn+1) lasketaan aina edellisen pisteen zn eli (xn, yn) avulla:

zn+1 = F (zn) = z2n + c eli {      2  2
  xn+1 = x n- yn + a,
  yn+1 = 2xnyn + b.

Aloituspisteenä on origo z0 = 0 eli (x0, y0) = (0, 0) ja ensin lasketaan piste z1, ts. (x1, y1) soveltamalla edellä olevia kaavoja arvolla n = 0. Seuraava piste z2 eli (x2, y2) saadaan tämän jälkeen asettamalla n = 1, jolloin kaavojen oikealle puolelle sijoitetaan z1 eli (x1, y1). Näin jatketaan.

Pistejonon käyttäytyminen riippuu kompleksiluvusta (pisteestä) c eli (a, b). Jos jono karkaa äärettömyyteen, tämä piste ei kuulu Mandelbrotin joukkoon. Jos pistejono sen sijaan pysyy rajoitetulla alueella (itse asiassa origokeskisessä ympyrässä, jonka säde on = 2), piste (a, b) kuuluu Mandelbrotin joukkoon.

Tuloksena on varsinkin reunoiltaan häkellyttävän monimutkainen kuvio. Mistään säännöllisestä reunakäyrästä ei voida puhua. Kuviota suurennettaessa havaitaan, että samat (tai samankaltaiset) yksityiskohdat kertautuvat yhä pienemmässä mittakaavassa. Kuvio seuraavassa.

  [#] kuvaus
[#] joukko
[#] kompleksiluku
[#] kompleksitaso
[#] käyrä (taso-)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12