[#] Sisällön pääryhmät --> Integraali --> Integroimistekniikkaa [ 1 2 3 4 5 ]
ESITIEDOT: [#] integraalifunktio, [#] määrätty integraali, [#] derivointisäännöt
KATSO MYÖS:
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Esimerkkejä sijoitusmenettelystä I

1) Integraali

 integral --dx----
2x2 + 1

voidaan palauttaa arctan-funktion derivaatan integroimiseen sijoittamalla t = V~ --
 2 x, jolloin dt = V~ --
 2 dx:

 integral  dx
--2-----
2x + 1 = integral  V~ d2t
2-----
t + 1 = 1
 V~ --
 2 integral dt
2-----
t + 1 = 1
 V~ --
 2 arctan t + C
      = 1
 V~ --
 2 arctan( V~ --
 2 x) + C.

Lopuksi on siis palattu takaisin alkuperäiseen muuttujaan x. 2) R-säteisen puoliympyrän ala voidaan laskea integraalista

 integral R

 - R V~ --------
 R2 - x2 dx.

Tämä saadaan lasketuksi sijoittamalla x = R sin t, jolloin dx = R cos t dt. Yläraja muunnetaan ratkaisemalla yhtälö R = R sin t; tällä on useita ratkaisuja, mutta luontevinta on valita arcsin-funktion päähaaran mukainen arvo t = p/2. Alarajan muuntaminen antaa vastaavasti t = -p/2. Tulosta voidaan sieventää trigonometrian kaavoilla:

 integral 
 R

 -RV ~ -2----2-
  R - x dx = integral 
 p/2

 - p/2 V~ --2-----2---2-
 R  - R sin t R cos t dt
= integral p/2

 -p/2R2 cos2t dt = R2 integral p/2

 - p/21
2(1 + cos 2t) dt
= R2/p/2
-p/21
2(t + 1
2 sin 2t) = 1
2pR2.

  [#] integraalifunktio
[#] arcus-funktio
[#] integrointi (kaavat)
[#] integrointi (kaavat)
[#] ympyrä (esimerkki)
[#] ympyrä
[#] ympyrä (ala)
[#] määrätty integraali
[#] pinta-ala (integroimalla)
[#] trigonometria (johdannaiskaavat)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12