[#] Sisällön pääryhmät --> Integraali --> Integroimistekniikkaa [ 1 2 3 4 5 ]
ESITIEDOT: [#] integraalifunktio, [#] määrätty integraali, [#] derivointisäännöt
KATSO MYÖS:
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Esimerkkejä osittaisintegroinnista

1) Integraali

 integral x2ex dx

voidaan laskea kahdella peräkkäisellä osittaisintegroinnilla. Ensimmäinen antaa seuraavaa:

 integral x2  ex
 v  u' dx = x2  ex
v  u - integral 2x  ex
 v'  u dx.

Kun saatuun integraaliin sovelletaan uudelleen osittaisintegrointia saadaan kaikkiaan

x2ex - integral    x
2x  e
 v  u' dx = x2ex -    x
2x  e
 v  u + integral    x
 2  e
v'  u dx
= x2ex - 2xex + 2ex + C = ex(x2 - 2x + 2) + C.

2) Integroitavan funktion tulkitseminen sopivaksi tuloksi edellyttää toisinaan lausekkeen hahmottamista uudella tavalla. Logaritmifunktio voidaan integroida osittaisintegroinnin avulla seuraavasti:

 integral e

 1 ln x dx = integral e

 1 1 ln x

u'  v dx = / e
1 x  lnx

u  v - integral e

 1 x (1/x)
  - -
u  v' dx
= e - integral e

 1dx = e - (e - 1) = 1.

3) Lukija miettiköön, mitä vikaa on seuraavassa päättelyssä: Osittaisintegroinnilla saadaan

 integral 1-
x dx = integral 1 . 1-
x dx = x . 1-
x + integral x . 1--
x2 = 1 + integral 1-
x dx.

Siis

 integral 1
--
x dx = 1 + integral 1
--
x dx,

mistä seuraa 0 = 1, kun integraalit supistetaan pois.

  [#] integraalifunktio
[#] määrätty integraali
[#] logaritmifunktio

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12