[#] Sisällön pääryhmät --> Lukujonon ja funktion raja-arvo --> Funktion jatkuvuus [ 1 2 3 ]
ESITIEDOT: [#] reaalifunktiot, [#] funktion raja-arvo
KATSO MYÖS: [#] derivaatta
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Esimerkkejä funktioiden epäjatkuvuuksista: hyppyepäjatkuvuus

1) Funktiolla on hyppyepäjatkuvuus pisteessä a, jos sekä oikeanpuolinen että vasemmanpuolinen raja-arvo tässä pisteessä on olemassa, mutta ne ovat eri suuret. (Tällöin siis varsinaista raja-arvoa ei ole.) Epäjatkuvuuden kannalta on epäolennaista, mikä funktion arvo f(a) on; se voi yhtyä jompaankumpaan toispuolisista raja-arvoista tai olla jotakin muuta.

Esimerkiksi funktiolla

f(x) = {
 x2, kun x < 2,
 x,  kun x > 2

on hyppyepäjatkuvuus pisteessä x = 2.

2) Määrittelemällä

f(x) = { x2, kun x < 2,

 2x, kun x > 2,
 0,  kun x = 2

saadaan funktio, jolla on raja-arvo 4 pisteessä x = 2, mutta tämä poikkeaa funktion arvosta f(2) = 0. Funktio on siis tässä pisteessä epäjatkuva.

3) Esimerkki yhdellä lausekkeella määritellystä funktiosta, jolla on hyppyepäjatkuvuus, on f(x) = arctan(1/x). Tarkkaan ottaen tämä ei ole määritelty origossa, mutta on luontevaa määritellä sen arvoksi jompikumpi toispuolisista raja-arvoista -p/2 tai p/2, jolloin origoon syntyy hyppyepäjatkuvuus.

  [#] raja-arvo (funktion)
[#] raja-arvo (toispuolinen)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12