[#] Sisällön pääryhmät --> Diskreettiä matematiikkaa --> Joukko-oppi [ 1 2 3 4 ]
ESITIEDOT:
KATSO MYÖS: [#] logiikka, [#] reaaliluvut
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Osajoukko

Joukon A sanotaan olevan joukon B osajoukko, merkitään A < B, jos jokainen joukon A alkio on myös joukon B alkio, ts. logiikan merkinnöin x  (- A ===> x  (- B.

Merkintää A < B käytettäessä on myös mahdollista, että joukot A ja B ovat samat eli A = B. Jos erityisesti halutaan osoittaa, että A on aito osajoukko, ts. on olemassa ainakin yksi alkio x siten, että x  (- B ja x/ (- A, merkitään usein A (/= B. Näiltä osin merkinnät eivät kuitenkaan ole täysin vakiintuneita.

Tyhjän joukon katsotaan olevan minkä tahansa joukon osajoukko: Ø < A.

Esimerkiksi: Jos joukko F muodostuu kaikista funktioista R --> R, joukko C0 jatkuvista ja C1 derivoituvista funktioista R --> R, niin C1 < C0 < F , koska jokainen derivoituva funktio on myös jatkuva. Kummassakin tapauksessa osajoukko on aito.

  [#] logiikka
[#] jatkuvuus
[#] derivoituvuus

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12