[#] Sisällön pääryhmät --> Diskreettiä matematiikkaa --> Joukko-oppi [ 1 2 3 4 ]
ESITIEDOT:
KATSO MYÖS: [#] logiikka, [#] reaaliluvut
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Reaalilukujoukon välit

Reaalilukujoukon (lukusuoran) R avoimeen väliin kuuluvat tietyllä välillä olevat luvut ilman välin päätepisteitä; suljettuun väliin kuuluvat myös päätepisteet:

avoin väli:    ]a, b[ = {x  (- R | a < x < b},
suljettu väli:    [a, b] = {x  (- R | a < x < b}.
Avoimen välin merkintänä käytetään joskus myös kaarisulkuja: (a, b) = ]a, b[. Väli voi olla myös puoliavoin: [0, 1[ = {x  (- R | 0 < x < 1}.

Välin päätepisteenä käytetään toisinaan myös symbolia  oo . Esimerkiksi

{x  (- R | x > 2} = [2,  oo [.

Välimerkintä viittaa osajoukkoon, jolloin joukko-opin operaatioita voidaan kohdistaa väleihin. Esimerkiksi

] - 2, 0[  U  [0, 1] = ] - 2, 1],   [1, 5]  /~\ [3, 10] = [3, 5].

Joukko-opillisten merkintöjen turhaa käyttöä on kuitenkin syytä välttää. On luontevampaa kirjoittaa ’tapauksessa |x| < 2,  x/=0’ kuin ’x  (- [-2, 0[  U  ]0, 2]’ tai ’x  (- {x | |x| < 2,  x/=0}’.

  [#] reaaliluku
[#] lukusuora

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12