[#] Sisällön pääryhmät --> Käyrät ja pinnat --> Käyrä [ 1 2 3 4 ]
ESITIEDOT: [#] funktiokäsite, [#] reaalifunktiot, [#] yhtälöt, [#] koordinaatistot, [#] piste
KATSO MYÖS: [#] suora, [#] derivaatta, [#] tangentti ja normaali, [#] pinta
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Parametriesityksen muodostaminen

Muodossa y = f(x) tai r = f(f) annetut käyrät voidaan parametrisoida helposti: Jos parametriksi otetaan x tai f, esitykset ovat

r(x) = x i + f(x) j, r(f) = f(f) cos f i + f(f) sin f j.

Jos käyrä on annettu muodossa F (x, y) = 0, ei parametrisointi välttämättä ole helppoa. Parametriksi on usein syytä valita muuttuja, jolla on jokin luonnollinen geometrinen merkitys.

Ympyrän x2 + y2 = 4 parametriesityksessä x = 2 cos t, y = 2 sin t parametri t on ympyrän pistettä (x, y) vastaava keskuskulma. Cartesiuksen lehti x3 + y3 - 3xy = 0 voidaan parametrisoida ottamalla parametriksi origon kautta kulkevan suoran y = tx kulmakerroin t, jolloin parametriesitykseksi saadaan

x =   3t
----3-
1 + t, y =   3t2
-----3
1 + t.

  [#] koordinaatisto (xy-)
[#] koordinaatisto (napa-)
[#] keskuskulma
[#] suora (yhtälö)
[#] kulmakerroin

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12