[#] Sisällön pääryhmät --> Luvut --> Keskiarvo [ 1 2 ]
ESITIEDOT: [#] summa ja tulo, [#] juuret
KATSO MYÖS: [#] maksimit ja minimit
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Geometrinen keskiarvo

Jos luvut xk ovat ei-negatiivisia, ts. xk > 0, voidaan niistä laskea myös geometrinen keskiarvo eli keskiverto Mg. Tämä on n:s juuri lukujen tulosta:

Mg =  V~ -----------
n x1x2...xn =   ------
   prod n
n V~      xk
  k=1.

Nimitys keskiverto johtuu siitä, että jos lukuja on kaksi, ts. Mg =  V~ x-x--
   1 2, on voimassa ns. verranto

 x1
----
Mg = Mg
----
x2.

Geometrinen keskiarvo on enintään yhtä suuri kuin samojen lukujen aritmeettinen keskiarvo: Mg < Ma. Yhtäsuuruus tulee kysymykseen vain, jos kaikki luvut xk ovat keskenään yhtä suuria.

  [#] keskiverto
[#] keskiverto (esimerkki)
[#] juuri (murtopotenssi)
[#] tulomerkintä
[#] keskiarvo (aritmeettinen ja geometrinen)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12