[#] Sisällön pääryhmät --> Luvut --> Kompleksiluvut [ 1 2 3 4 5 6 ]
ESITIEDOT: [#] reaaliluvut
KATSO MYÖS: [#] polynomien tekijöihin jako, [#] vektori
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Kompleksilukujen yhteen- ja vähennyslasku

Kompleksilukujoukko muodostuu kompleksiluvuista (x, y), ts. xy-tason pisteistä. Reaaliakselin — x-akselin — yksikköpiste on (1, 0); tämä vastaa reaalilukua 1, ts. 1 = (1, 0). Vastaavalla tavalla merkitään imaginaariakselin, y-akselin yksikköä eli imaginaariyksikköä i = (0, 1).

Kompleksiluvuille halutaan tavanomainen algebra — laskutoimitukset — jolloin on määriteltävä, miten niitä lasketaan yhteen, vähennetään, kerrotaan ja jaetaan keskenään. Tavoitteena on lisäksi, että tavanomaiset laskusäännöt ovat voimassa ja että i2 = -1, jolloin ainakin yhtälölle x2 + 1 = 0 on ratkaisu olemassa.

Yhteenlasku on luonnollista määritellä vektoriyhteenlaskuna:

(x1, y1) + (x2, y2) = (x1 + x2,  y1 + y2).

Vähennyslaskun määrittely tehdään samaan tapaan:

(x1, y1) - (x2, y2) = (x1 - x2,  y1 - y2).

Yhteenlaskun määrittelyn jälkeen on luonnollista kirjoittaa vektorialgebran tapaan (x, y) = (x, 0) + (0, y) = x(1, 0) + y(0, 1) = x + yi, jolloin on saatu kompleksiluvulle uusi esitysmuoto x + yi.

  [#] koordinaatisto (xy-)
[#] reaaliluku
[#] yhteenlasku (vektorien)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12