[#] Sisällön pääryhmät --> Luvut --> Kompleksiluvut [ 1 2 3 4 5 6 ]
ESITIEDOT: [#] reaaliluvut
KATSO MYÖS: [#] polynomien tekijöihin jako, [#] vektori
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Kiertotekijä; Eulerin kaava

Kiertotekijäksi kutsutaan kompleksilukua u, jonka itseisarvo on |u| = 1. Tämän napakoordinaattiesitys voidaan kirjoittaa muotoon u = cos a + i sin a. Kiertotekijän ja kompleksiluvun z = |z|(cos f + i sin f) tulo on

uz = |z| [cos(f + a) + i sin(f + a)].

Tämän itseisarvo on sama kuin luvun z, mutta napakulma on kasvanut kulmalla a. Kiertotekijällä kertominen kiertää siis lukua z kulman a verran origon ympäri positiiviseen suuntaan.

Kiertotekijää merkitään myös eia = cos a + i sin a. Tämä tunnetaan Eulerin kaavana syntyään sveitsiläisen matemaatikon Leonhard Eulerin mukaan. Asettamalla a = p saadaan kaavasta tulos eip + 1 = 0, joka kytkee toisiinsa Neperin luvun e, ympyrän kehän ja halkaisijan suhteen luvun p, imaginaariyksikön i, reaaliakselin yksikön 1 ja nollan.

Oleellinen kysymys on luonnollisesti, miten eksponenttifunktio ja siis eia itse asiassa määritellään kompleksialueella. Kyseessä on kompleksianalyysiksi tai funktioteoriaksi kutsuttu sangen laaja matematiikan osa-alue, jonka kehitys alkoi 1700-luvulla lähinnä Leonhard Eulerin (1707 – 1783) töistä. Alan kehitykseen vaikuttaneita merkittäviä matemaatikkoja ovat ranskalainen Augustin Louis Cauchy (1789 – 1857), saksalainen Bernhard Riemann (1826 – 1866) ja ranskalainen Henri Poincaré (1854 – 1912). Ala on ollut Suomessa hyvin edustettuna 1900-luvulla: Rolf Nevanlinna (1895 – 1980), suuren osan työstään Yhdysvalloissa tehnyt Lars Ahlfors (1907 – 1996) ja Helsingin yliopiston professori Olli Lehto (1925 –).

  [#] sini
[#] kosini
[#] Euler
[#] Neperin luku
[#] pii
[#] eksponenttifunktio
[#] Cauchy
[#] Riemann
[#] Poincaré
[#] Nevanlinna

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12