[#] Sisällön pääryhmät --> Kulma, kolmio, monikulmio ja -tahokas --> Kulma [ 1 2 3 4 ]
ESITIEDOT: [#] piste, [#] suora, [#] taso, [#] ympyrä, [#] pallo
KATSO MYÖS: [#] vektorialgebra
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Diedrikulma

Kahden toisiaan leikkaavan tason välistä kulmaa — yleensä pienempää kahdesta mahdollisesta — kutsutaan tasojen diedrikulmaksi.

Sen suuruutta mitataan asettamalla tasojen leikkaussuoraa vastaan kohtisuora taso. Alkuperäiset tasot leikkaavat tätä pitkin kahta suoraa ja näiden välisen (pienemmän) tasokulman suuruus on diedrikulman suuruus.

Diedrikulman suuruus voidaan helposti laskea määrittämällä ensin tasojen normaalivektorit. Näiden välinen kulma on joko pienempi tai isompi diedrikulma siitä riippuen, kummalle puolen tasoja normaalivektorit osoittavat.

Esimerkiksi tasojen x + 2y + 3z = 4 ja 4x - 3y + 2z = -1 normaalivektorit saadaan muuttujien kertoimista:

n1 = i + 2j + 3k, n2 = 4i - 3j + 2k.

Skalaaritulon avulla voidaan laskea näiden välinen kulma h:

cos h = -n1-.n2-
|n1||n2| =  V~ -4--
  406

ja siis h  ~~ 1.37 rad  ~~ 78.5o.

  [#] taso
[#] suora
[#] normaalivektori (tason)
[#] taso (yhtälö)
[#] skalaaritulo

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12