[#] Sisällön pääryhmät --> Diskreettiä matematiikkaa --> Logiikka [ 1 2 3 4 5 ]
ESITIEDOT:
KATSO MYÖS:
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Formaali logiikka

Luonnollinen logiikka muodostaa perustan arkielämän päättelyille. Sen käyttö on intuitiivista ja usein tiedostamatonta. Mikäli logiikka halutaan täsmällistää — esimerkiksi tietokoneelle ohjelmointia varten — tarvitaan formaalit päättelysäännöt. Näiden muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan formaaliksi logiikaksi. Käsitteenmuodostusta ohjaa tällöin luonnollinen logiikka; kyseessä on luonnollisen logiikan formalisointi.

Formaalissa logiikassa tarkastellaan lausumia, propositioita, joista oletetaan, että ne ovat aina joko tosia tai epätosia. Tätä kutsutaan logiikan kaksiarvoisuudeksi.

Esimerkkejä propositioista ovat ’ulkona sataa (tässä paikassa, tällä hetkellä)’; ’2 > 5’; ’menen kauppaan’. Propositiot voivat myös olla laajempia: ’jos ulkona sataa ja minun täytyy mennä kauppaan, otan auton’. Propositioita sen sijaan eivät ole ’x > 3’; ’oletko lähdössä?’; ’osta se!’.

 

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12