[#] Sisällön pääryhmät --> Diskreettiä matematiikkaa --> Logiikka [ 1 2 3 4 5 ]
ESITIEDOT:
KATSO MYÖS:
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Predikaattilogiikka

Muotoa ’x > 5’ tai ’x ja y ovat naimisissa’ olevat lausumat eivät ole propositioita, koska niiden totuusarvo riippuu siitä, mitä muuttujien x ja y paikalle sijoitetaan. Tällaisia vapaista muuttujista riippuvia lausumia kutsutaan predikaateiksi ja niitä merkitään funktioiden tapaan: p(x), m(x, y).

Kun muuttuja(t) sidotaan, esimerkiksi niille annetaan arvot jostakin perusjoukosta, predikaatit muuttuvat propositioiksi. Edellisen esimerkin tapauksessa luonnollinen perusjoukko on reaalilukujoukko R ja asettamalla x = p saadaan epätosi propositio p > 5. Jälkimmäisessä esimerkissä muuttujan x luonnollinen perusjoukko muodostuu kaikista miehistä, muuttujan y kaikista naisista, jolloin esimerkiksi ’(tietty) Pekka ja (tietty) Maija ovat naimisissa’ on propositio, jonka totuusarvo on mahdollista selvittää.

Muuttujat voidaan sitoa myös kvanttoreilla, joista tärkeimmät ovat seuraavat:

kaikilla-kvanttori: A x p(x) ’kaikilla x on ominaisuus p(x)’,
on olemassa -kvanttori: E x p(x) ’on olemassa x, jolla
   on ominaisuus p(x)’.

Esimerkiksi sitomalla predikaatti |x| > 0 kaikilla-kvanttorilla (perusjoukkona reaaliluvut) saadaan propositio A x (|x| > 0), joka on tosi.

Sitomalla predikaatti x2 < 0 on olemassa -kvanttorilla (perusjoukkona reaaliluvut) saadaan epätosi propositio E x (x2 < 0). Jos perusjoukkona sen sijaan ovat kompleksiluvut, saadaan tosi propositio.

Jos predikaatissa on useampia muuttujia, nämä on kaikki sidottava. Esimerkiksi E x A y m(x, y) on epätosi, kun m(x, y) on predikaatti ’x ja y ovat naimisissa’.

Predikaateille voidaan muodostaa laskusääntöjä. Luonnollisen logiikan pohjalta esimerkiksi seuraavat ovat ilmeisiä:

¬ A x p(x) <====> E x ¬p(x),
¬ E x p(x) <====> A x ¬p(x),
 A x [p(x) /\ q(x)] <====> [ A x p(x) /\ A x q(x)],
 E x [p(x) /\ q(x)] ===> [ E x p(x) /\ E x q(x)].

  [#] funktio
[#] itseisarvo (reaaliluvun)
[#] reaaliluku
[#] kompleksiluku

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12