[#] Sisällön pääryhmät --> Lukujonon ja funktion raja-arvo --> Lukujonot [ 1 2 3 ]
ESITIEDOT: [#] funktiokäsite
KATSO MYÖS: [#] summa ja tulo, [#] lukujonon raja-arvo, [#] sarjat
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Aritmeettinen ja geometrinen jono

Lukujonoa sanotaan aritmeettiseksi, jos jonon kahden peräkkäisen luvun erotus on vakio:

a1 annettu, ak+1 = ak + d,  k = 1, 2, 3, ... .

Eksplisiittisessä muodossa tämä on ak = a1 + (k - 1)d, k = 1, 2, 3, ... .

Jono on geometrinen, jos kahden peräkkäisen luvun suhde on vakio:

b1 annettu, bk+1 = qbk,  k = 1, 2, 3, ... ,

tai eksplisiittisesti bk = qk-1b1, k = 1, 2, 3, ... .

Sekä aritmeettisen että geometrisen jonon tapauksessa voidaan johtaa lauseke jonon n ensimmäisen luvun summalle. Aritmeettinen summa, so. aritmeettisen jonon n ensimmäisen termin summa, on ensimmäisen ja viimeisen termin keskiarvo kerrottuna termien lukumäärällä:

sn =  sum n

k=1ak = na1-+-an-
   2.

Geometrinen summa eli geometrisen jonon n ensimmäisen termin summa on hieman vaikeammin miellettävissä:

tn =  n
 sum 

k=1bk = b11---qn-
1 - q, q/=1.

Osoittajassa esintyy siis suhdeluku q korotettuna termien lukumäärän mukaiseen potenssiin. Poikkeuksena on tapaus q = 1, jolloin geometrisen jonon termit ovat kaikki yhtä suuria ja siis tn = nb1.

Aritmeettinen ja geometrinen summa antavat itse asiassa uudet lukujonot: s1,  s2,  s3,  ... ja t1,  t2,  t3,  ... . Myös s1 ja t1 ovat määriteltyjä edellä olevien lausekkeiden avulla: Tällöin on ajateltava, että merkintä s1 =  sum 1
  k=1ak tarkoittaa summaa, joka ei oikeastaan summa olekaan, koska siinä on vain yksi termi, a1; vastaavasti t1 =  sum 1
   k=1bk.

  [#] summa
[#] summamerkintä

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12