[#] Sisällön pääryhmät --> Diskreettiä matematiikkaa --> Lukumäärän laskeminen [ 1 2 3 4 5 6 7 ]
ESITIEDOT:
KATSO MYÖS: [#] joukko-oppi, [#] binomi- ja multinomikertoimet
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Järjestysten eli permutaatioiden lukumäärä

Olkoon annettuna n kappaletta merkkejä (olioita, alkioita)

a1,  a2,  a3,  ...,  an,

jotka on järjestettävä kaikkiin mahdollisiin järjestyksiin. Näitä kutsutaan merkkien permutaatioiksi.

Permutaatioiden lukumäärä voidaan selvittää muodostamalla ne merkki kerrallaan. Ensimmäinen merkki voidaan valita n eri tavalla, koska kaikki merkit ovat tällöin käytettävissä. Toisen merkin valitsemiseen on enää n - 1 mahdollisuutta, koska yksi on jo käytetty; kolmas on valittava jäljellä olevista n - 2 merkistä, jne. Viimeisen merkin kohdalla ei enää ole valinnan varaa: se on on ainoa jäljellä oleva.

Permutaatioiden lukumäärä on sama kuin valintamahdollisuuksien lukumäärä kuvatussa muodostamisprosessissa:

n . (n - 1) . (n - 2) . ... . 2 . 1.

Tätä kutsutaan n-kertomaksi ja merkitään n!.

Tulokseksi saadaan siis:

n merkkiä voidaan järjestää n! erilaiseen järjestykseen.

Järjestykset voidaan muodostaa jotakin johdonmukaista menetelmää käyttäen. Jos esimerkiksi merkkeinä ovat a, b, c ja d, on erilaisia järjestyksiä eli permutaatioita 4! = 1 . 2 . 3 . 4 = 24 kappaletta. Nämä ovat

abcd,   abdc,   acbd,   acdb,   adbc,   adcb,
bacd,   badc,   bcad,   bcda,   bdac,   bdca,
cabd,   cadb,   cbad,   cbda,   cdab,   cdba,
dabc,   dacb,   dbac,   dbca,   dcab,   dcba.

  [#] kertoma

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12