[#] Sisällön pääryhmät --> Integraali --> Määrätty integraali [ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]
ESITIEDOT: [#] summa ja tulo, [#] integraalifunktio
KATSO MYÖS: [#] integroimistekniikkaa
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Määrätyn integraalin ja integraalifunktion yhteys

Määrätty integraali voidaan laskea integraalifunktion avulla. Jos nimittäin F (x) on jokin funktion f(x) integraalifunktio kaikilla x  (- [a, b], on

 integral 
   b

  af(x) dx = F (b) - F (a).

Tulos tunnetaan analyysin peruslauseen nimellä. Todistusta ei tässä käsitellä.

Usein käytetään merkintöjä

/abF (x) = F (b) - F (a) ja F (x) |
||ba = F (b) - F (a).

Esimerkiksi on

 integral  b

 ace-kx dx = / b
a - c-
ke-kx = c-
k(e-ka - e-kb) .

Funktion f integraalifunktio voidaan lausua määrätyn integraalin muodossa. Koska  integral x
 af(t) dt = F (x) - F (a), on

 d
---
dx integral  x

 af(t) dt = F '(x) = f(x).

Integraalifuntio voidaan siis kirjoittaa muotoon

F (x) =  integral  x

 af(t) dt + C.

Huomattakoon, että määrätyn integraalin integroimismuuttuja — edellä t — voi olla mikä tahansa. Sehän katoaa lausekkeesta rajojen sijoittamisen jälkeen.

  [#] integraalifunktio
[#] integrointi (kaavat)
[#] integrointi (kaavat)
[#] derivaatta

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12