[#] Sisällön pääryhmät --> Integraali --> Määrätty integraali [ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]
ESITIEDOT: [#] summa ja tulo, [#] integraalifunktio
KATSO MYÖS: [#] integroimistekniikkaa
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Ympyrän alan laskeminen integroimalla

R-säteisen ympyrän voidaan katsoa muodostuvan samankeskisistä ympyrärenkaista. Jos ympyrärengas, jonka sisäsäde on rk-1 ja ulkosäde rk, leikataan poikki ja taivutetaan sisäreunaa sopivasti venyttäen ja ulkoreunaa sopivasti kuroen suoraksi nauhaksi, saadaan suorakulmio, jonka pinta-ala on täsmälleen sama kuin ympyrärenkaan pinta-ala. Suorakulmion leveys on tällöin Drk = rk - rk-1 ja pituus 2pvk, missä säde vk on valittu sopivasta kohdasta: rk-1 < vk < rk.

Ympyrän ala on tällöin suorakulmioiden alojen summa:  sum n
   k=12pvkDrk. Tämä on Riemannin summa, joka jakoa tihennettäessä, so. jaettaessa ympyrä yhä useampiin ja yhä kapeampiin ympyrärenkaisiin, lähenee integraalia

 integral  R

 02pr dr = /0Rpr2 = pR2.

Ei siis ole sattuma, että ympyrän pinta-alan derivaatta on sen kehän pituus!

  [#] ympyrä (esimerkki)
[#] ympyrä
[#] ympyrä (ala)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12