[#] Sisällön pääryhmät --> Matematiikka tieteenä --> Matemaatikot [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]
ESITIEDOT:
KATSO MYÖS: [#] matematiikka
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


1800-luvun loppupuoli

Sylvester, James Joseph 1814 – 1897. Englantilainen matemaatikko ja juristi. Tutki algebrallisia yhtälöitä, matriiseja ja determinantteja. Boole, George 1815 – 1864. Englantilainen formaalin logiikan ja algebran tutkija.

Weierstrass, Karl 1815 – 1897. Saksalainen matemaatikko, aluksi oppikoulunopettaja, myöhemmin Berliinin yliopiston professori. Reaali- ja kompleksifunktioiden teorian kehittäjä, joka mm. konstruoi jatkuvan funktion, joka ei missään pisteessä ole derivoituva. (Tällaisen oli Bolzano tosin esittänyt aiemmin, mutta työtä ei tunnettu.)

Kronecker, Leopold 1823 – 1891. Saksalainen algebrikko ja lukuteoreetikko, konstruktivistisen matematiikan kannattaja ja joukko-opillisten näkemysten vastustaja.

Tšebyšev, Pafnuti Lvovitš 1821 – 1894. Venäläinen, professori Pietarissa. Tutki analyysin eri aloja, erityisesti approksimaatioteoriaa.

Cayley, Arthur 1821 – 1895. Englantilainen algebrikko ja juristi, joka tutki mm. matriiseja ja abstrakteja ryhmiä.

Hermite, Charles 1822 – 1901. Ranskalainen, Sorbonnen yliopiston professori. Tutki analyysin ja algebran eri aloja.

Riemann, Bernhard 1826 – 1866. Saksalainen matemaatikko, joka tutki funktioteorian perusteita, differentiaaligeometriaa.

  [#] determinantti
[#] logiikka
[#] Hermite (Neperin luku)
[#] Hermite
[#] Riemann (kompleksiluvut)
[#] Riemann (integraali)
[#] Riemann

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12