[#] Sisällön pääryhmät --> Matematiikka tieteenä --> Matemaatikot [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]
ESITIEDOT:
KATSO MYÖS: [#] matematiikka
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


1600-luvun alkupuoli

Napier, John 1550 – 1617. Nimi esiintyy myös muodossa Neper. Skotlantilainen kartanonherra ja matemaatikko, joka kehitti logaritmijärjestelmän numeeristen kerto- ja jakolaskujen helpottamiseksi. Neper ei itse käyttänyt kantalukuna Neperin lukua e, mutta jälkeenpäin on voitu todeta hänen järjestelmänsä olleen yksinkertaisessa suhteessa luonnollisiin logaritmeihin. Logaritmit korvasivat aiemman prostafaireesi-menettelyn, joka perustui trigonometrian kaavojen käyttöön. Samoihin aikoihin logaritmit keksi Napierista riippumatta sveitsiläissyntyinen Jobst Bürgi.

Briggs, Henry 1561 – 1630. Englantilainen Oxfordissa työskennellyt matemaatikko ja tähtitieteilijä, joka jatkoi Napierin työtä ja loi kymmenkantaisen logaritmijärjestelmän. Julkaisi logaritmitaulukot.

Galilei, Galileo 1564 – 1642. Italialainen tähtitieteilijä, fyysikko ja matemaatikko, joka tutki liikkuvien kappaleiden mekaniikkaa. Hän määritti myös tasokuvioiden pinta-aloja ajattelemalla nämä muodostetuiksi indivisiibeleistä, äärettömän pienistä osista; menettely on askel integraalilaskennan suuntaan. Galilei joutui inkvisitiotuomioistuimeen kopernikaanisten tähtitieteellisten näkemystensä takia.

Kepler, Johannes 1571 – 1630. Saksalainen tähtitieteilijä ja matemaatikko, joka tunnetaan lähinnä planeettaliikettä koskevista tähtitieteellisistä laeistaan. Tutki myös kartioleikkauksia.

  [#] Napier (Neperin luku)
[#] Napier (logaritmi)
[#] Napier
[#] Neperin luku
[#] logaritmi (luonnollinen)
[#] Briggs (logaritmi)
[#] Briggs
[#] Galilei (integraali)
[#] Galilei
[#] kartioleikkaus

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12