[#] Sisällön pääryhmät --> Kulma, kolmio, monikulmio ja -tahokas --> Monikulmiot [ 1 2 3 4 5 ]
ESITIEDOT: [#] kolmio
KATSO MYÖS: [#] geometriset probleemat
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Monikulmio

Monikulmioksi kutsutaan tasokuviota, jota rajaa perättäisten janojen muodostama monikulmion piiri. Janat ovat monikulmion sivuja, niiden päätepisteet monikulmion kärkipisteitä. Jos kärkipisteitä (ja siis myös sivuja) on n kappaletta, puhutaan n-kulmiosta. Perättäisten sivujen väliin jäävät monikulmion kulmat.

Jokainen n-kulmio voidaan kärkipisteet sopivasti yhdistämällä jakaa n - 2 kolmioksi, mistä seuraa, että n-kulmion kulmien summa on (n - 2) . 180o.

Janaa, joka yhdistää kaksi monikulmion kärkeä, mutta joka ei ole monikulmion sivu, kutsutaan sen lävistäjäksi. Jokaisesta n-kulmion kärjestä voidaan siten piirtää n - 3 lävistäjää. Kertomalla tämä kärkien lukumäärällä ja jakamalla kahdella (koska jokainen lävistäjä yhdistää kaksi kärkeä), saadaan lävistäjien kokonaismäärä: 1
2n(n - 3).

  [#] jana
[#] kulma (taso-)
[#] kolmio

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12