[#] Sisällön pääryhmät --> Derivaatta --> Nopeus ja kiihtyvyys [ 1 2 ]
ESITIEDOT: [#] derivaatta
KATSO MYÖS:
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Hetkellinen nopeus ja kiihtyvyys

Keskinopeus v on kuljettu matka Ds jaettuna vastaavalla ajalla Dt:

v = Ds-
Dt.

Lähtöhetken jälkeen kuljettu matka on ajan funktio: s = s(t). Kulkunopeuden ei tarvitse olla vakio. Aikaväliä [t, t + Dt] vastaava matka on tällöin Ds = s(t + Dt) - s(t) ja keskinopeus siis

v = s(t-+-Dt)---s(t)
    Dt.

Jos tarkastellaan yhä lyhyempää aikaväliä, ts. Dt --> 0, saadaan hetkellinen nopeus hetkellä t:

v(t) = limDt-->0s(t +-Dt)---s(t)
    Dt = s'(t).

Hetkellinen nopeus on siis kuljetun matkan derivaatta ajan suhteen.

Kyseessä voi olla muukin kuin kulkunopeus. Esimerkiksi vesisäiliötä täytettäessä vesimäärän tilavuus muuttuu ajan mukana: V = V (t). Keskimääräinen täyttymisnopeus aikavälillä [t, t + Dt] on tilavuuden muutos jaettuna vastaavalla ajalla:

V(t-+-Dt)---V-(t)
    Dt;

esimerkiksi tietty määrä kuutiometrejä sekunnissa. Jos Dt --> 0, tästä saadaan hetkellinen täyttymisnopeus

limDt-->0V(t + Dt) - V (t)
-----------------
    Dt = V '(t).

Yleisesti: Ajan mukana muuttuvan suureen muuttumisnopeus on sen derivaatta ajan suhteen.

Kiihtyvyys tarkoittaa nopeuden v muuttumisnopeutta. Keskikiihtyvyys aikavälillä [t, t + Dt] on siten

a = v(t + Dt) - v(t)
----------------
   Dt

ja hetkellinen kiihtyvyys a(t) = v'(t). Jos kyseessä on liikkuva kappale, jonka kulkema matka on s(t), on siis a(t) = s''(t).

  [#] erotusosamäärä
[#] derivaatta
[#] derivaatta (toinen)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12