[#] Sisällön pääryhmät --> Potenssit ja polynomit --> Polynomit [ 1 2 3 4 ]
ESITIEDOT: [#] summa ja tulo
KATSO MYÖS: [#] potenssi, [#] polynomien tekijöihin jako, [#] polynomiyhtälöt, [#] binomi- ja multinomikertoimet, [#] reaalifunktiot
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Polynomifunktio

Reaalialueen polynomifunktion

p(x) = anxn + an-1xn-1 + ... + a1x + a0

kuvaajalla on eräitä sille luonteenomaisia piirteitä.

Jos polynomi on ensimmäistä astetta, sen kuvaaja on suora. Toisen asteen polynomin kuvaaja on paraabeli, joka aukeaa ylöspäin, jos toisen asteen termin kerroin on positiivinen, ja alaspäin, jos se on negatiivinen. Kolmannen asteen polynomin kuvaajaa kutsutaan usein kuutioparaabeliksi.

Yleisesti polynomifunktion kuvaajalla on seuraavat ominaisuudet:

Jos polynomi on parillista astetta ja korkeimman asteen termin kerroin an on positiivinen, käyrä katoaa äärettömyyteen positiivisen y-akselin suunnassa, kun argumentti x etääntyy origosta riittävän pitkälle; raja-arvojen avulla ilmaistuna: limx-->± oo p(x) = + oo . Jos an on negatiivinen, on vastaavasti limx-->± oo p(x) = - oo .

Jos polynomi on paritonta astetta ja an > 0, argumentin x kasvaessa kuvaaja tulee negatiivisen y-akselin suunnasta ja jollakin tavoin heilahdeltuaan katoaa positiivisen y-akselin suuntaan: limx-->- oo p(x) = - oo , limx-->+ oo p(x) = + oo . Jos an < 0, raja-arvot kääntyvät toisinpäin. Kummassakin tapauksessa funktio saa kaikki reaaliarvot.

Funktion kuvaaja mutkittelee äärettömyyteen menojen välissä — jonkinlaisella keskialueella — siten, että suora voi leikata sitä enintään asteluvun osoittamassa määrässä pisteitä.

Viidennen ja neljännen asteen polynomien kuvaajat:

  [#] funktio
[#] suora
[#] suora (yhtälö)
[#] paraabeli (kartioleikkauksena)
[#] paraabeli (xy-koordinaateissa)
[#] raja-arvo (funktion)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12