[#] Sisällön pääryhmät --> Potenssit ja polynomit --> Potenssi [ 1 2 3 4 ]
ESITIEDOT:
KATSO MYÖS: [#] juuret, [#] reaalifunktiot, [#] kompleksiluvut
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Irrationaalinen potenssi

7) Jos eksponentti a on irrationaaliluku, sitä voidaan approksimoida miten tarkasti tahansa rationaaliluvuilla: On olemassa rationaaliluvut rn siten, että |rn - a| < 10-n, n = 1, 2, 3, ... .

Jos x > 0, voidaan näitä vastaavat potenssit xrn edellä esitetyn määrittelyn mukaan muodostaa ja asettaa yleiseksi potenssin määritelmäksi

xa = limn--> oo xrn ,

mikäli raja-arvo on olemassa.

Voidaan osoittaa, että raja-arvo todellakin on aina olemassa, mutta tällöin ollaan tekemisissä reaalilukujen määrittelyn peruskysymysten kanssa eikä todistus siten ole aivan helppo.

Lopputuloksena on, että potenssi xa on saatu määritellyksi kaikille reaaliluvuille a ainakin, jos x > 0.

  [#] irrationaaliluku
[#] rationaaliluku
[#] tiheys (rationaalilukujen)
[#] raja-arvo (lukujonon)
[#] reaaliluku

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12