[#] Sisällön pääryhmät --> Kulma, kolmio, monikulmio ja -tahokas --> Pythagoraan lause [ 1 2 3 ]
ESITIEDOT: [#] kolmio
KATSO MYÖS: [#] vektorigeometriaa
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Pythagoraan lauseen historiaa

Thales Miletolainen ja Pythagoras Samoslainen ovat varhaisimmat tunnetut kreikkalaiset matemaatikot. He olivat lähtöisin Aigeian meren ääreltä ja elivät 500-luvulla ennen ajanlaskumme alkua, Thales hieman Pythagorasta aiemmin. Kumpikin ilmeisesti matkusteli Kaksoisvirranmaassa ja Egyptissä, joista Kreikkaan kulkeutui myös matematiikkaan ja laskemiseen liittyviä vaikutteita. Kummaltakaan ei ole kuitenkaan säilynyt kirjoitettuja tekstejä, vaan käsitykset heistä ovat enintäänkin toisen käden tietojen varassa.

Pythagoras oli filosofi, matemaatikko ja lukumystikko, joka keräsi ympärilleen koulukunnan Krotoniin nykyiseen Kaakkois-Italiaan. Tarkkaa tietoa koulukunnan matemaattisesta merkityksestä ei ole. Pythagoraan lauseena tunnettu tulos oli laskumenettelynä tunnettu jo Kaksoisvirranmaassa. Geometristen tulosten deduktiivinen todistaminen on kreikkalaisilta peräisin, mutta pythagoralaisten osuudesta ajatuksen kehittymiseen ei ole tietoa. Mahdollisesti todistamisen idea on syntynyt vasta muutamia vuosisatoja myöhemmin.

Egyptin ja Kaksoisvirranmaan matematiikka oli käytännöllisistä tehtävistä lähtevää laskemista: maanmittausta, pinta-alojen ja tilavuuksien määrittämistä, perinnönjakoja, jne. Abstrakti matematiikka syntyi Kreikassa.

  [#] Thales
[#] Pythagoras

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12