[#] Sisällön pääryhmät --> Luvut --> Reaaliluvut [ 1 2 3 4 5 6 7 ]
ESITIEDOT:
KATSO MYÖS: [#] murtoluvut, [#] lukujärjestelmät, [#] kompleksiluvut
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Rationaali- ja irrationaalilukujen tiheys

Jokaiselle irrationaaliluvulle voidaan löytää miten tarkka rationaalinen approksimaatio tahansa: Jos approksimaatiovirhe ei saa olla suurempi kuin 10-n, otetaan irrationaaliluvun approksimaatioksi päättyvä desimaaliluku, jossa on irrationaaliluvun desimaaliesityksen n ensimmäistä desimaalia.

Rationaali- ja irrationaaliluvuilla on seuraava tiheysominaisuus: Miten lyhyellä lukusuoran välillä tahansa on aina sekä rationaali- että irrationaalilukuja. Nämä ovat jopa helposti konstruoitavissa:

Olkoon tarkasteltavana reaaliakselin väli [a, b], missä yksinkertaisuuden vuoksi oletetaan 0 < a < b. Tällöin on olemassa luonnollinen luku n siten, että 1/n < b - a. Koska 1/n/=0, saadaan miten suuria rationaalilukuja tahansa kertomalla 1/n sopivalla luonnollisella luvulla. Olkoon erityisesti p pienin luonnollinen luku, jolla p/n > a. Tällöin p/n on välillä [a, b] ja väliltä on siis löytynyt rationaaliluku.

Väliltä [a, b] löydetään myös irrationaaliluku muodostamalla ensin eo. konstruktiolla rationaaliluvut r ja s siten, että a < r < s < b. Luku r + (s - r)/ V~ --
  2 on tällöin etsitty irrationaaliluku: se sijaitsee välillä [r, s] ja on irrationaalinen, koska  V~ --
  2 on irrationaalinen.

  [#] väli (reaaliakselin)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12