[#] Sisällön pääryhmät --> Luvut --> Reaaliluvut [ 1 2 3 4 5 6 7 ]
ESITIEDOT:
KATSO MYÖS: [#] murtoluvut, [#] lukujärjestelmät, [#] kompleksiluvut
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Algebralliset luvut ja transkendenttiluvut

Reaaliluvut voidaan jaotella myös seuraavasti: Jos luku on jonkin kokonaislukukertoimisen polynomiyhtälön juuri, sitä sanotaan algebralliseksi luvuksi. Jos näin ei ole, kyseessä on transkendenttiluku.

Esimerkiksi p on transkendenttiluku. Algebrallisia lukuja ovat mm. kaikki rationaaliluvut ja neliöjuuret, kuutiojuuret, jne. Vaikkapa 5 V~  --
  2 on algebrallinen luku, koska se toteuttaa yhtälön x5 - 2 = 0. Ensimmäisen asteen yhtälön 197x = 31 juuri on 31-
197, joten sekin on algebrallinen luku. Algebrallisia lukuja on kuitenkin muitakin, koska läheskään kaikkien polynomiyhtälöiden juuria ei voida lausua juurilausekkeina.

Ks. korkeamman asteen yhtälöt.

  [#] yhtälö (polynomi-)
[#] juuri (polynomin)
[#] pii
[#] pii (sarja)
[#] yhtälö (korkeamman asteen)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12