[#] Sisällön pääryhmät --> Luvut --> Summa ja tulo [ 1 2 3 4 ]
ESITIEDOT:
KATSO MYÖS:
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Summamerkintä

Useiden jollakin tavoin samantyyppisten lausekkeiden summalle voidaan käyttää lyhyttä summamerkintää:

a1 + a2 + ... + an =  sum n

k=1ak .

Tässä S on kreikkalainen kirjain iso sigma, jota käytetään summamerkkinä. Symboli k (jonka sijalla voisi olla mikä tahansa muuta merkitsemätön symboli) on summeerausindeksi. Summamerkin ala- ja yläpuolella kerrotaan, mitä kokonaislukuarvoja indeksille annetaan; tyypillisesti ilmoitetaan ala- ja yläraja. Jokainen indeksiarvo sijoitetaan vuorollaan summan lausekkeeseen ak ja tulokset lasketaan yhteen.

Summan yhteenlaskettavia ak kutsutaan termeiksi.

Esimerkkejä:

 sum 6

k=22k = 22 + 23 + 24 + 25 + 26 = 124,
   sum 7

  k=1
k paritonk3 = 13 + 33 + 53 + 73 = 496,
1 sum 00

k=12 = 2 + 2 + ... + 2 = 200.

Viimeisessä tapauksessa termejä on indeksirajojen osoittama määrä, 100 kappaletta, kaikki suuruudeltaan = 2.

  [#] kreikkalaiset kirjaimet

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12