[#] Sisällön pääryhmät --> Todennäköisyys --> Tilastomatematiikka [ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]
ESITIEDOT:
KATSO MYÖS: [#] todennäköisyyslaskenta, [#] todennäköisyysjakaumat, [#] keskiarvo
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Matemaattinen tilastotiede

Tilastodatan perusteella pyritään usein tekemään johtopäätöksiä laajemmasta joukosta, kuin mistä data on kerätty. Esimerkiksi puolueiden kannatusta äänioikeutetun väestön keskuudessa arvioidaan haastattelemalla tuhat sopivasti valittua henkilöä; tietyn ikäisen miespuolisen väestön pituusjakaumaa tutkitaan mittaamalla osa asevelvollisten kutsuntoihin osallistuvista; hehkulamppujen käyttöikäjakaumaa arvioidaan polttamalla loppuun varsin rajoitettu osa tuotannosta.

Tyypillistä tällaisissa tilanteissa on, että koko joukkoa — tarkasteltavaa populaatiota — ei voida tutkia joko tutkimuksen hankaluuden tai kalleuden tähden, sen takia että tutkimus tuhoaa populaation (hehkulamput), siksi että halutaan selvittää jokin yleinen ominaisuus rajallisella määrällä toistettavia kokeita tai jostakin muusta tällaisesta syystä.

Tällöin muodostetaan koko populaatiosta otos, so. tutkitaan vain rajallista määrää populaation yksilöitä ja pyritään täten saadun datan avulla tekemään yleisiä johtopäätöksiä. Otos valitaan jollakin satunnaismenettelyllä siten, että systemaattisia virheitä ei synny. Käytössä on useita erilaisia menetelmiä.

Koko populaation tutkimisessa otoksen avulla on pohjana matemaattinen tilastotiede, joka perustuu todennäköisyyslaskentaan.

  [#] todennäköisyyslaskenta

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12