[#] Sisällön pääryhmät --> Todennäköisyys --> Tilastomatematiikka [ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]
ESITIEDOT:
KATSO MYÖS: [#] todennäköisyyslaskenta, [#] todennäköisyysjakaumat, [#] keskiarvo
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Korrelaatio

Tutkimuksen kohteena olevasta populaatiosta tai siitä muodostetusta otoksesta voidaan koota kahta eri ominaisuutta koskeva data. Tällaisia voivat olla esimerkiksi jonkin koulun oppilaiden päästötodistusten matematiikan ja A-kielen arvosanat. Halutaan selvittää, millainen riippuvuus näiden välillä vallitsee: menestyvätkö matemaattisesti lahjakkaat yleensä hyvin myös kielissä vai keskittyvätkö oppilaat jompaankumpaan toisen jäädessä vähemmälle huomiolle.

Jos tarkastelussa on n oppilasta, joiden matematiikan arvosanat ovat x1, x2, ..., xn ja kieliarvosanat vastaavasti y1, y2, ..., yn, voidaan muodostaa graafinen esitys, jossa pisteet (xk, yk), k = 1, 2, ..., n, sijoitetaan xy-koordinaatistoon. Tämä antaa jo jonkinlaisen kuvan tilanteesta.

Alla olevassa kuvassa on Teknillisen korkeakoulun matematiikan peruskurssin ensimmäisen ja toisen välikokeen tuloksista muodostettu graafinen esitys. Ensimmäisen välikokeen tulokset ovat vaaka-akselilla ja toisen pystyakselilla.

Näyttää ilmeiseltä, että välikoemenestysten välillä on positiivinen riippuvuus, ts. pisteet sijoittuvat nousevan suoran y = kx + b, k > 0, ympärille.

Tarkempi mitta riippuvuudelle on korrelaatiokerroin; ks. seuraavaa.

  [#] kulmakerroin

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12