[#] Sisällön pääryhmät --> Alkeisfunktiot --> Trigonometrian kaavat [ 1 2 3 4 5 6 ]
ESITIEDOT: [#] trigonometriset funktiot
KATSO MYÖS:
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Helposti johdettavat kaavat

Kaksinkertaisen argumentin kaavat saadaan asettamalla sinin ja kosinin yhteenlaskukaavoihin y = x ja käyttämällä kosinin tapauksessa hyväksi peruskaavaa muodossa sin2x = 1 - cos2x ja cos2x = 1 - sin2x:


sin 2x=2 sin x cos x
cos 2x=cos2x - sin2x = 1 - 2 sin2x = 2 cos2x - 1

Harvemmin tarvittavia ovat seuraavat kaavat:


sin x + sin y =2 sin x +-y-
  2 cos x---y-
  2
   
sin x - sin y =2 cos x-+-y-
  2 sin x---y-
  2
   
cos x + cos y=2 cos x-+-y-
  2 cos x---y-
  2
   
cos x - cos y=-2 sin x-+-y-
  2 sin x---y-
  2

Nämä saadaan johdetuiksi sinin ja kosinin yhteenlaskukaavojen avulla seuraavaan tapaan: Laskemalla yhteen kaavat

sin(a + b) = sin a cos b + cos a sin b,
sin(a - b) = sin a cos b - cos a sin b

saadaan

sin(a + b) + sin(a - b) = 2 sin a cos b.

Sijoittamalla tähän x = a + b ja y = a - b, jolloin a = 1
2(x + y) ja b = 1
2(x - y), päädytään ryhmän ensimmäiseen kaavaan. Muut saadaan vastaavasti. Kaksinkertaisen kulman kosinin kaavoista cos 2x = 1 - 2 sin2x ja cos 2x = 2 cos2x - 1 saadaan sinin ja kosinin neliöt ratkaisemalla


sin2x=1
2(1 - cos 2x)
   
cos2x=12(1 + cos 2x)

  [#] sini
[#] kosini

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12