[#] Sisällön pääryhmät --> Alkeisfunktiot --> Trigonometrian kaavat [ 1 2 3 4 5 6 ]
ESITIEDOT: [#] trigonometriset funktiot
KATSO MYÖS:
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Esimerkki 1 trigonometrisesta yhtälöstä

Yhtälö sin 2x = cos x voidaan ratkaista kahdellakin tavalla.

1) Sinin kaksinkertaisen kulman kaavan avulla yhtälö saadaan muotoon
2 sin x cos x = cos x, mikä ilmeisesti toteutuu, jos cos x = 0 tai sin x = 1
2.

Koska cos(p/2) = 0, vastaa edellinen tapaus yhtälöä cos x = cos(p/2), mistä seuraa x = ±p/2 + 2kp. Tämä voidaan myös kirjoittaa muotoon

x = p/2 + np.

Luvut k ja n ovat kokonaislukuja.

Koska sin(p/6) = 1
2, saadaan jälkimmäisestä vaihtoehdosta sin x = sin(p/6), jolloin

x = p/6 + 2kp tai x = p - p/6 + 2kp = 5p/6 + 2kp.

Yhden kierroksen alueella on siis seuraavan kuvion mukaiset juuret:

2) Yhtälö voidaan vaihtoehtoisesti kirjoittaa muotoon sin 2x = sin(p/2 - x), jolloin saadaan

2x = p/2 - x + 2kp tai 2x = p - (p/2 - x) + 2kp.

Näistä voidaan ratkaista x:

x = p/6 + 2kp/3 tai x = p/2 + 2kp.

Tulos on sama kuin edellä, vaikka juuret onkin ryhmitelty hieman eri tavoin.

  [#] sini
[#] kosini

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12