[#] Sisällön pääryhmät --> Geometrian peruskäsitteet --> Vektorialgebra [ 1 2 3 4 5 ]
ESITIEDOT: [#] vektori
KATSO MYÖS: [#] determinantti
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Kolmitulot

Kolmesta vektorista muodostettu tulo a . b × c on mielekäs vain, mikäli vektoritulo lasketaan ennen skalaarituloa: a . (b × c). Tuloksena on skalaari ja tuloa kutsutaankin skalaarikolmituloksi. Sulut on tapana jättää pois, koska lausekkeella on vain yksi mielekäs tulkinta.

Skalaari- ja vektoritulon lausekkeiden perusteella voidaan mekaanisella laskulla osoittaa, että skalaarikolmitulossa voidaan pisteen ja ristin paikkaa vaihtaa ja toisaalta tekijävektoreita kierrättää ilman että tulon arvo muuttuu:

a . b × c = a × b . c,
a . b × c = b . c × a = c . a × b.

Jos tekijöistä kaksi vaihdetaan keskenään, muuttuu skalaarikolmitulon merkki: esimerkiksi a . b × c = -b . a × c. Jos kaksi (tai kolme) tekijää on samoja, tulo on = 0.

Skalaarikolmitulo voidaan myös laskea determinantista:

a . b × c = ||ax bx cx ||
||      ||
|ay by cy |
|az bz cz | ,

missä a = axi + ayj + azk, b = bxi + byj + bzk ja c = cxi + cyj + czk.

Kolmesta vektorista muodostettu kaksinkertainen vektoritulo on myös mielekäs: a × (b × c) tai (a × b) × c. Tämän arvo on vektori ja sitä kutsutaan vektorikolmituloksi.

Vektorikolmitulolle on voimassa kehityskaavat

a × (b × c) = (a . c)b - (a . b)c,
(a × b) × c = (c . a)b - (c . b)a.

  [#] vektori
[#] skalaari
[#] determinantti

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12