[#] Sisällön pääryhmät --> Geometrian peruskäsitteet --> Vektori [ 1 2 3 ]
ESITIEDOT: [#] koordinaatistot
KATSO MYÖS: [#] vektorialgebra
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Vektorien yhteenlasku ja skalaarilla kertominen

Kaksi tason tai avaruuden vektoria a ja b lasketaan yhteen siten, että niiden suuntajanat asetetaan alkamaan samasta pisteestä ja summavektorin a + b edustajana oleva suuntajana muodostetaan syntyvän suunnikkaan lävistäjänä oheisen kuvion mukaisesti:

Vektori a kerrotaan skalaarilla eli reaaliluvulla c siten, että sen pituus kerrotaan itseisarvolla |c| ja suunta säilyy samana, jos c > 0, tai kääntyy vastakkaiseksi, jos c < 0. Jos c = 0, tuloksena on nollavektori. Vektorin a skalaarikerrannaista merkitään ca.

Vektoreiden yhteenlasku ja skalaarilla kertominen noudattavat kaikkia tavanomaisia laskusääntöjä: Yhteenlasku on vaihdannaista ja liitännäistä, ts. laskettaessa yhteen useita vektoreita ei järjestyksellä tai vektoreiden ryhmittelyllä (sulkujen käytöllä) ole merkitystä. Skalaarilla kertominen noudattaa osittelulakeja, jne.

  [#] yhteenlasku (yleensä)
[#] kertolasku (yleensä)
[#] vaihdannaisuus
[#] liitännäisyys
[#] osittelulaki

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12