[#] Sisällön pääryhmät --> Käyrät ja pinnat --> Ympyrä [ 1 2 3 4 5 6 ]
ESITIEDOT: [#] käyrä, [#] kulma, [#] piste, [#] suora
KATSO MYÖS: [#] toisen asteen käyrät
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Pisteen potenssi

Olkoon P annetun ympyrän ulkopuolinen piste. Asetetaan pisteen P kautta ympyrän sekantti, joka leikkaa ympyrää pisteissä A ja B. Pisteestä P asetettu ympyrän tangentti sivutkoon ympyrää pisteessä C.

Pisteen P potenssiksi ympyrän suhteen sanotaan janojen pituuksien tuloa |P A||P B|, mikä on riippumaton sekantin asemasta ja yhtä suuri kuin tangentilla olevan janan pituuden neliö |P C|2.

Todistus ilmenee seuraavasta kuviosta, missä kolmiot P AC ja P CB ovat yhdenmuotoisia, koska niillä on yhteinen kulma pisteessä P ja toisaalta kulmat P AC ja P CB ovat yhtä suuria samaa kaarta BC vastaavina kehäkulmina. Kolmioiden sivujen verrannollisuudesta seuraa

|PB-|
|PC | = |P-C-|
|P A| eli |P A||P B| = |P C|2.

Jos piste P sijaitsee ympyrän sisällä, pätee vastaava. Jos pisteen kautta asetetaan sekantti, joka leikkaa ympyrää pisteissä A ja B, on tulo |P A||P B| riippumaton sekantin asemasta. Tätä kutsutaan ympyrän sisäpuolella olevan pisteen P potenssiksi ympyrän suhteen.

Tulos todistetaan jälleen yhdenmuotoisten kolmioiden avulla. Jos AB ja CD ovat pisteen P kautta kulkevia ympyrän jänteitä, ovat kolmiot AP D ja CP B yhdenmuotoisia ja

|PA |
|PD-| = |P C |
|P-B-| eli |P A||P B| = |P C||P D|.

Tulo on siis riippumaton siitä, mikä pisteen P kautta kulkeva sekantti on kyseessä.

  [#] sekantti (suora)
[#] tangentti (suora)
[#] yhdenmuotoisuus (kolmioiden)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12