Here be a line, if not the image is missing
 

Derivaatta

Aloitussivu

Funktion f derivaattaa pisteessä x merkitään f'(x) (tai Df(x)) ja se voidaan luonnehtia funktion kuvaajalle pisteeseen (x,f(x)) asetetun tangentin kulmakertoimeksi. Monessa mielessä hyödyllisempää on kuitenkin käyttää määritelmänä erotusosamäärän raja-arvoa:

      f(x + h) − f(x) f'(x) = lim ----------------.     h→0    h

Tämä mahdollistaa mm. differentiaalin käsitteen määrittelyn: differentiaali on tiettyyn pisteeseen liittyvä funktion suoraviivainen (lineaarinen) approksimaatio.

M Derivaatan määritelmä
M Derivoituvuus
M Differentiaali

 

Erotusosamäärän raja-arvoa määritelmänä käyttäen voidaan johtaa melkoinen määrä derivoimiskaavoja, mm. kaikkien ns. alkeisfunktioiden derivaatat. Kaavojen avulla derivoinnista tuleekin sangen mekaaninen operaatio.

M Summan, vakiokerrannaisen, tulon ja osamäärän derivaatta
M Yhdistetyn funktion derivaatta
M Käänteisfunktion derivointi
M Luettelo derivaatoista

Esimerkkejä

 1. Lasketaan derivaatan määritelmää käyttäen D √x-- kohdassa x = 2 .

    √ ------ √ --    √ ------ √ -- √ ------ √ --   --2-+-h-−---2    (--2-+-h-−---2)(--2 +√-h-+--2)- lhim→0    h    = lhi→m0    h(√ 2 + h +  2) = lim --√2-+-h-−-2√---= lim √-----1---√--  h→0 h( 2 + h +  2)  h→0  2 + h + 2              √ --   √ -- = √---1-√---= -√1--= -√---2√--= --2-   2 +  2  2 2  2 2 ⋅ 2   4


 2. Funktioiden     5 f (x ) = x  ja     √ -- f (x) =  x derivaatat.

  M
  Esimerkkejä derivaatan laskemisesta erotusosamäärän raja-arvona

 3. Lasketaan f '(3) sekä vastaava tangenttisuora, kun f(x ) = x2 − 2x − 1 .

  Funktion tangenttisuora kohdassa f(3) saadaan suoran yhtälöstä y − y0 = k(x − x0) , missä    ' k = f (3) , y0 = f(3) sekä x0 = 3 .
  f (3) = 32 − 2 ⋅ 3 − 1 = 2  '        ' f (x) = 2x − 2,  f (3) = 4 y − 2 = 4 (x − 3) ⇐ ⇒ y = 4x − 10

  kuvaaja1

 4. Lasketaan f '(x) , kun         ln x f (x) = tanx + -2x , x ⁄= nπ,  n ∈ ℕ         e .

   '     sin-x- ln-x f (x) = D cosx + e2x                     2x                     e--− ln x ⋅ 2e2x    = cos-x ⋅-cosx-−-sinx-⋅ (−-sinx-)+-x--------------           cos2x           e4x             (1-−-2x-lnx)-e2x     sin2x + cos2 x     x    = -------2------ + --------4x-------       cos x      2xe    = ---1-- + (1-−-2x-ln-x)e---     cos2 x     xe4x     ---1--  (1-−-2x-ln-x)    = cos2 x +   xe2


 5. Lasketaan f '(x) , kun      ( x3 )    π f (x) = sin  ----- , x ⁄= -- + nπ,  n ∈ ℤ       cosx      2 .

                         -x3-- f(x ) = g (h (x)), miss ¨a g (x ) = sin x ja h (x ) = cosx              3x2cos x − x3 ⋅ (− sin x) g'(x ) = cos(x ) ja h'(x ) =-----------2-----------       (   )        cos x  '      -x3--  3x2-cosx-−-x3-⋅ (−-sinx) f (x ) = cos cosx  ⋅     cos2x       (  3 )   2    3    = cos  -x--- ⋅ 3x-cosx-+-x--sin-x-        cosx     cos2 x


 6. (Mma) Derivaatta
 

Harjoitustehtäviä

 1. Derivoi:

  1.   f(x ) = 4

  2.   f(x ) = 3x2 + 5x − 1

  3.   f(x ) = 1x162 − 1x102 + x − 1     3    2

  4.          97 f(x ) = 3x + ----       132

  5.   f(x ) = tan (3x + 1)

 2. Derivoi lisää:

  1.   f(x ) = (2x4 + 7x )9

  2.       3x2 + 1 f(x ) = --------     x + 6

  3.   f(x ) = sin(2x )(x + 1)

  4.   f(x ) = √2x-−--3

  5.       6√------- f(x ) = 6x + 1

 3. Derivoi vielä lisää:

  1.   f(x ) = sin(2x ) + cos(3x2)

  2.   f(x ) = ln x-−-1-      x + 1

  3.        −2x  x−1 f(x ) = xe  + 2

 4. Laske funktioille derivaatta erotusosamäärän raja-arvoa käyttäen:

  1.       √------- f(x ) = 2x + 4 kohdissa x = 6 ja x = 0

  2.         3   2 f(x ) = − 5x + 2x + 4 kohdissa x = 2 ja x = − 1

  3.   f(x ) = axn

 5. Muodosta funktion     − 1(x− 3)2 f (x ) = e 2  4  derivaatta ja tutki, millä x :n arvoilla se on negatiivinen.

 6. Funktiolla      x   − x f(x) = Ae + 2Be on ominaisuudet f(0) = 1 ja ' f (0) = 2 . Määritä kertoimet A ja B .

 7. Määritä paraabelin y = 3x2 − 2x + 1 pisteeseen (1,2) piirretyn tangentin yhtälö.

Tehtävien vastaukset:

 1. tehtävä
 2. tehtävä
 3. tehtävä
 4. tehtävä
 5. tehtävä
 6. tehtävä
 7. tehtävä