Here be a line, if not the image is missing
 

Funktiokäsite

Aloitussivu

Funktio on matematiikan tärkeimpiä käsitteitä. Yksinkertaisin funktiotyyppi liittää reaalilukuun x toisen reaaliluvun y. Liittäminen ilmaistaan lausekkeella, jossa y lausutaan x:n avulla, esimerkiksi y = x + sin(x). Tällainen funktio voidaan esittää xy-tasoon piirretyllä kuvaajalla, joka muodostuu pisteistä (x,y), missä x saa kaikki arvot funktion määrittelyjoukosta.

Funktiot voivat kuitenkin olla paljon monimutkaisemmin määriteltyjä. Lukujen x ja y välinen riippuvuus voi perustua integraalilausekkeeseen, se voi syntyä differentiaaliyhtälön ratkaisusta jne. Esimerkiksi fysiikassa esiintyy paljon tällä tavoin määriteltyjä funktioita.

Funktion käsite on kuitenkin vielä yleisempi. Funktion f : A B lähtöjoukko A ja maalijoukko B voivat olla mitä tahansa joukkoja, ja joukkoon A kuuluvan alkion x kuva y voidaan määritellä millä tahansa yksikäsitteisellä tavalla, ei mitenkään välttämättä lausekkeella.

M Funktiokäsitteen määrittely
M Esimerkkejä funktioista
M Reaalifunktion käsite, alkeisfunktiot

 

Kahdesta funktiosta voidaan muodostaa uusi funktio yhdistämällä ne. Jos jokaista funktion arvoa y vastaa täsmälleen yksi x, funktiolla on käänteisfunktio.

M Yhdistetty funktio
M Surjektio, injektio, bijektio
M Käänteisfunktio

Esimerkkejä

 1. Olkoot annettiuna joukko Kääpiöt, joka sisältää Lumikin seitsemän kääpiötä, Kääpiöt = {Viisas, Jörö, Lystikäs, Unelias, Ujo, Nuhanenä, Vilkas} sekä luonnollisten lukujen joukko ℕ . Voidaan muodostaa kuvaus eli funktio kääpiöiden ja luonnollisten lukujen välille esimerkiksi liittämällä jokaiseen kääpiöön sen nimen kirjainten lukumäärän. (Merkitään kuvausta vaikka abc : K ¨a¨api¨ot → ℕ .) Esimerkiksi kääpiöön Ujo kuvaus liittää luvun kolme: abc(Ujo) = 3 . Kuvaus ei kuitenkaan ole injektio sillä abc(Viisas) = abc(Vilkas) . Kuvaus ei ole surjektiokaan, sillä kuvaus ei liitä kaikkia luonnollisia lukuja kääpiöihin. Jos rajoitamme maalijoukon joukoksi A = {3,4,6,7,8} , niin saamme kuvauksesta abc : K ¨a¨api¨ot → A surjektion.

 2. Muodostetaan yhdistettyjä kuvauksia funktioilla f (x) = x2 − x ja g(x) = 3x + 2 .
  Valitaan f(x) ulkofunktioksi ja g(x) sisäfunktioksi, eli sijoitetaan g(x) ulkofunktion muuttujan paikalle.
  f (g(x)) = g(x)2 − g(x) = (3x + 2)2 − (3x + 2 ) = 9x2 + 9x + 2

  Muodostetaan vastaavasti myös pari muuta yhdistettya kuvausta.

  g(g(x)) = 3 ⋅ (3x + 2 ) + 2 = 9x + 8

  g (f(x)) = 3 ⋅ (x2 − x ) + 2 = 3x2 − 3x + 2


 3. Olkoon f : ℝ → ℝ , f (x) = 2x + 1 .
  Kuvaus on surjektio. Jos valitaan mielivaltainen alkio y ∈ ℝ, sille pätee:
  y = 2x + 1 ⇔ y∕2 = x + 1∕2 ⇔ y∕2 − 1∕2 = x.

  Riippumatta siitä minkä y :n maalijoukosta valitsee tälläinen x ∈ ℝ löytyy aina.
  Kuvaus on myös injektio. Valitaan mielivaltaiset a,b ∈ ℝ, a ⁄= b , niille pätee:

  a ⁄= b ⇒ 2a ⁄= 2b ⇒ 2a + 1 ⁄= 2b + 1 ⇒ f(a) ⁄= f (b)

  Injektiivisyyden voi todistaa myös lähtemällä oletuksesta f(x1) = f(x2 ) ja päätymällä lopputulokseen x1 = x2  .
  Koska kuvaus on injektio sekä surjektio, se on bijektio.

 4. Tarkastellaan edellisen esimerkin käänteiskuvaajaa. Tämä on mahdollista, koska f(x) on bijektio. Funktio f (x ) saa pisteessa x arvon y , eli tarvitsee selvittää milloin f −1(y) saa arvon x .
                y − 1 y = 2x + 1 ⇔ y − 1 = 2x ⇔ ------= x                2

  Funktion käänteiskuvaus on f −1(x) = x−21  .

 5. Olkoon ℕ0 = {0,1, 2,3,...} ja ℕ0 × ℕ0 = { (n, m )|n ∈ ℕ0, m ∈ ℕ0} . Kuvaus               1  2  2 f : ℕ0 → ℕ0 × ℕ0, f(n,m ) = 2 (n + m  + 2nm + n + 3m ) on bijektio, joka kuvaa luonnolisista luvuista muodostettuja lukupareja luonnollisille luvuille.
   n ∖m |0 1  2  3 ... -------|-------------------  0  |0 2  5  9 ...  1  |1 4  8  13 ...  2  |3 7  12 18 ...  3  |6 11 17 24 ...  .  |.  .  .  . .  ..  |..  ..  ..  ..  ..
 

Harjoitustehtäviä

 
 

 1. Muodosta f (g(x)) , g(f (x )) ja g(g(x)) , kun

  1.   f(x ) = √x-ja g(x) = 2x2 + 1

  2.                3 f(x ) = sin x ja g(x) = 7x

  3.   f(x ) = |x| ja g(x ) = cosx + 1

  4.   f(x ) = x2 ja g(x) = 2x + 3

  5.       √------- f(x ) = x2 + 1 ja g(x) = x2 + 1

 2. Onko funktio f(x) injektio, surjektio tai bijektio? Muodosta myös käänteiskuvaus, jos mahdollista.

  1.     ] π π[ f : − 2 ,2 → ℝ,  f (x) = tanx

  2.   f : ℝ+ → ℝ,  f(x) = x3

  3.   f : ℝ → ℝ+,  f(x) = ex

  4.   f : ℝ → ℝ, f (x) = sin (x )

Tehtävien vastaukset:

 1. tehtävä
 2. tehtävä