Here be a line, if not the image is missing
 

Funktion ominaisuudet

Aloitussivu

Derivaatan yksinkertaisimpia sovelluksia on funktion kulun tutkiminen: kasvavuus ja vähenevys, paikalliset ääriarvot, absoluuttiset suurimmat ja pienimmät arvot jossakin joukossa.

M Funktion kasvavuus ja vähenevyys; paikalliset ääriarvot
M Ääriarvon laadun tutkiminen
M Absoluuttinen maksimi ja minimi

 

Jos funktio f on kaikkialla derivoituva, sen derivaatat f'(x) kaikissa pisteissä x muodostavat uuden funktion f', joka mahdollisesti on edelleen derivoituva. Tällöin saadaan alkuperäisen funktion f toinen derivaatta f''. Tämäkin kertoo jotakin funktion ominaisuuksista: kuvaajan kuperuudesta ja kuperuuden vaihtumiskohdista, käännepisteistä.

M Korkeammat derivaatat
M Käyrän kuperuus
M Käännepiste

Esimerkkejä

 1. Selvitetään milloin funktio f(x) = − 7x3 + 4x2  on kasvava tarkastelemalla sen derivaatan merkkiä.

  D (− 7x3 + 4x2) = − 21x2 + 8x

       '     f (x) = 0 x(− 21x + 8) = 0        8 x = 0 tai x = ---        21

  Funktio on kasvava, kun sen derivaattafunktio saa positiivisia arvoja.

                   0      8∕21 |--'----------2------|-------------|-----------|---------------| |f-(x)-=-−-21x--+-8x-|-----−-------|----+------|-------−-------| --f(x)-=-−-7x3-+-4x2----v¨ahenee-------kasvaa--------v-¨ahenee---|

  Funktio on siis kasvava välillä  -8 [0,21] . kuvaaja1

 2. Tutkitaan funktion f (x ) ääriarvoja, kun

  f(x ) = |x|, − 2 < x ≤ 2.  Funktiolla ei ole derivaatan nollakohtaa, sillä

      {      − 1,  − 2 < x < 0 f '(x) =            .      1,    0 < x ≤ 2

  Ääriarvoja siis voi löytyä derivaatan epäjatkuvuuskohdasta f(0) sekä välin päätepisteestä f(2) , jos f(2) ≥ limx→ −2+ f(x) . Funktio saa pienimmän arvonsa kohdassa f(0) = 0 sekä suurimman arvonsa kohdassa f (2) = 2 , jos f(x) olisi määritelty välillä − 2 ≤ x ≤ 2 saisi se suurimman arvonsa kohdissa x = ±2 . kuvaaja

 3. Tutkitaan funktion f (x ) ääriarvoja, kun

      (    { x + 3,    x ≤ 0 f(x) =  − x3        .    ( ----+ 4,   x > 0      16  Funktiolla ei ole derivaatan nollakohtaa, sillä

      ( '   { 1,     x < 0 f (x) =  −-3x2-      .     (  16 ,   x > 0

  Funktion epäjatkuvuuskohdassakaan funktio ei saa suurinta arvoaan, sillä f(0) = 3 ja f(1) = 3,5 > f(0) .
  Funktio ei saa myöskään pienintä arvoa, koska

  xl→im− ∞ f(x) = − ∞ = lxi→m∞ f(x).

  Funktiolla on suurin yläraja sup f(x) = 4 .
  kuvaaja

 4. Tutkitaan polynomifunktion f (x) luonnetta, kun

  f(x) = x3 + 3x2 − 9x + 5,  − 5 ≤ x < 4.  Funktio on jatkuva ja derivoituva. Ääriarvoja voidaan löytää funktion derivaatan nollakohdista tai välin päätepisteestä f(− 5) .

                    { f '(x) = 3x2 + 6x − 9 = 0 ⇐ ⇒ x =  1                    − 3 f (− 5) = 0, lxi→m4− f(x) = 81  '' f (x ) = 6x + 6 f ''(1 ) = 12 > 0, f''(− 3) = − 12 < 0.

  Funktiolla on siis lokaalit minimit kohdassa f(1) = 0 ja f(− 5) = 0 ja koska funktio ei saa pienempiä arvoja, ovat ne samalla globaalit minimit. Funktiolla on lokaali maksimi kohdassa f(− 3) = 32 . Funktiolla ei ole kuitenkaan globaalia maksimia, sillä

   lim f(x) = 81 > 32 = f(− 3). x→4−

  Funktiolla on käännepiste, kun f''(x) = 0 ja f''(x) vaihtaa merkkiä tuon pisteen ympäristössä. Jos f (3)(x) ⁄= 0 tuossa pisteessä, niin kyseinen piste on varmasti funktion käännepiste.

   '' f (x) = 0 ⇐ ⇒ x = − 1 f(3)(x ) = 6.

  Funktiolla on siis käännekohta kohdassa x = − 1 , sillä f''(− 1) = 0 ja (3) f (− 1) = 6 ⁄= 0 . kuvaaja

 5. ääriarvojen tutkimista voidaan soveltaa esimerkiksi geometrisiin ongelmiin.

  M
  Esimerkki 1 maksimin ja minimin laskemisesta

 

Harjoitustehtäviä

 
 

 1. Määritä funktion f(x ) = x + √4-−-x2-  suurin ja pienin arvo.

 2. Millä x :n arvoilla funktio f (x) = x5(2x − 3)4  on aidosti kasvava?

 3. Osoita, että yhtälöllä  3 x + 3x − 10 = 0 on täsmälleen yksi reaalinen ratkaisu.

 4. Määritä funktion     5-   2 f(x ) = 4 − cos (x) − sin(x) huipun koordinaatit, kun 0 ≤ x ≤ 2π .

 5. Millä vakion a arvoilla funktio     3   2 f(x) = x + ax + x + 2 on kaikkialla kasvava?

 6. Pallo heitetään suoraan ylöspäin 15 metriä korkean talon katolta nopeudella 22 m/s. Sen korkeus maan pinnalta metreinä saadaan silloin yhtälöstä h (t) = 15 + 22t − 4,9t2  , jossa t on heitosta kulunut aika sekunteina.

  1.   Määritä Pallon nopeus ja kiihtyvyys, kun heitosta on kulunut yksi sekunti.

  2.   Alas tullessaan pallo ohittaa täpärästi katon ja putoaa maahan. Kuinka kauan pallo oli ilmassa?

 7. Etsi funktion f(x) = cosx käännepisteet ja niitä vastaavat tangenttisuorat.

Tehtävien vastaukset:

 1. tehtävä
 2. tehtävä
 3. tehtävä
 4. tehtävä
 5. tehtävä
 6. tehtävä
 7. tehtävä