Here be a line, if not the image is missing
 

Polynomit

Aloitussivu

Ensimmäisen asteen polynomi on muotoa ax + b oleva lauseke, toisen asteen polynomi on muotoa ax2 + bx + c, kolmannen asteen ax3 + bx2 + cx + d jne. Polynomissa voi olla myös useampia muuttujia, esimerkiksi ax2 + by2 + cxy + dx + ey + f.

Polynomilausekkeita esiintyy monissa yhteyksissä ja niitä joudutaan eri tavoin muokkaamaan. Tärkeimpiä operaatioita ovat sulkujen poisto (osittelulain avulla, esim. x2(ax2 + b) = ax4 + bx2), polynomin jako tekijöihin, kahden polynomin jakolasku jne.

M Polynomi
M Binomikaava
M Polynomien jakolasku
M Polynomien alkeellinen tekijöihin jako

 

Yhden muuttujan polynomifunktiolla on sille luonteenomaisia piirteitä, joiden tunteminen auttaa usein tilanteiden hahmottamista. Esimerkiksi toisen asteen polynomin kuvaaja on joko alaspäin tai ylöspäin aukeava paraabeli.

M Polynomifunktio

Esimerkkejä

 
 

 1. Erilaisten polynomifunktioiden kuvaajia:
  kuvaaja1
  kuvaaja2
  kuvaaja3
  kuvaaja4
 2. Sievennetään kahden muuttujan polynomi:

  5x3 + 3x2y + 10x + 6y = x2(5x + 3y) + 2(5x + 3y)            = (x2 + 2)(5x + 3y).


 3. Lasketaan binomikaavan avulla     5 (a − 2b)  :

          ( )     5  ∑5  5  5−k   k (a − 2b) =     a  (− 2b)       k=0 k       (5)        (5)     =   a5−0(− 2b)0 +   a5−1(− 2b)1       0 ( )      1 ( )          5  5− 2   2  5  5− 3   3        +  2 a  (− 2b) + 3 a  (− 2b)           ( )       ( )          +  5 a5−4(− 2b)4 + 5 a5−5(− 2b)5            4         5       5   0   4   1     = a (− 2b) + 5a (− 2b)        + 10a3(− 2b)2 + 10a2 (− 2b)3          + 5a1 (− 2b)4 + a0(− 2b)5      = a5 − 10a4b + 40a3b2 − 80a2b3 + 80ab4 − 32b5.

  Toiseksi viimeisen rivin kertoimet saadaan myös Pascalin kolmion 5. riviltä.

 4. Neliöksi täydentämisessä pyritään löytämään sellainen summan neliö

      2  2 2      2 (ax + b) = a x + 2abx + b ,

  jonka termit ovat vakiota vaille annetun yhtälön kanssa. Tämän jälkeen lisätään ja vähennetään yhtälöön summan neliön vakio ja täydennetään neliöksi.
  Esimerkiksi yhtälöä x2 + 6x − 7 vastaava summan neliö on

      2  2 (x + 3) = x + 6x + 9.

  Lisätään ja vähennetään vakio alkuperäiseen yhtälöön, jolloin saadaan yhtälö täydennettyä neliöksi

  x2 + 6x − 7 = x2 + 6x + 9 − 7 − 9           2       = (x + 3) − 16.

  Neliöksi täydennetyn funktion kuvaajaa on yleensä helpompaa hahmotella, sillä kuvaaja on muuten samanlainen kuin summan neliön kuvaaja, kuvaajaa on vain siirretty vakion määräämään verran y-akselin suuntaisesti. kuvaaja5

 5. Täydennetään neliöksi ax2 + bx + c.

  Etsitään sellainen summa, jonka neliö olisi vakioita vaille sama annetun polynomin kanssa. Summan ensimmäisen termin täytyy olla √ ----  √ --  ax2 = x a . Summan termien tulon täytyy olla bx2  ja toiseksi termiksi saadaan siis bx    b -√2--= -√--- x a  2 a .
   ---- √ ax2 = √ax- = ⇒ -b√x---= -b√---          2 ax  2 a

  Nyt voidaan laskea summan jälkimmäisen termin neliö.

  (   )2  --b--   -b2  2√ a  = 4a

  Nyt voidaan täydentää alkuperäinen polynomi neliöksi.

         2    2  (√ --    )2     2 ax2 + bx + b--+ c − b--=   ax + -b√--- + c − -b-       4a    4a       2 a     4a  ( √ --   b )2  b2 − 4ac  (√ --(   b ) )2  b2 − 4ac =   ax + -√--- − --------=   a  x + ---  − --------       2 a    4a         2a     4a   (   b )2  b2 − 4ac = a  x + ---  − --------.      2a     4a

  Vaihtoehtoisesti voidaan polynomista ottaa aluksi myös yhteiseksi tekijäksi kerroin a , jolloin saadaan muokattavaksi yleensä helpompi polynomi a(x2 + bx + c)    a  a . Nyt sopiva summakin löydetään helposti, sillä

   ---            (  )2   2 √ x2 = x = ⇒ bx--= b-,    b-- = -b-,        2ax  2a    2a   4a2

  ja neliömuodoksi saadaan:

   ( (    )       )   (    )      b-- 2  c- -b2-      -b- 2  b2 −-4ac a  x + 2a  + a − 4a2  = a  x + 2a  −  4a  .


 6. Lasketaan  2  2  2 x + y + z  , kun x + y + z = 0 ja          1 xy + yz + zx = − 2  .

  Ensin ratkaistaan jokin muuttuja ensimmäisen ehdon avulla, esimerkiksi
  x = − y − z.

  Sijoitetaan ratkaisu alkuperäiseen yhtälöön:

  (− y − z )2 + y2 + z2 = 2y2 + 2yz + 2z2

  sekä jäljelle jäävään ehtoon:

            1 − y2 − yz − z2 = − --           2  y2 + yz + z2 = 1-          2 2y2 + 2yz + 2z2 = 1.

  Sijoitetaan ehto yhtälöön:

   2  2  2   2      2 x + y + z = 2y + 2yx + 2z = 1.

  Siis x2 + y2 + z2 = 1.

(LiveGr3D) Neljännen asteen polynomin kuvaaja
(Mma) Graph of a polynomial

Harjoitustehtäviä

 
 

 1. Jaa polynomit tekijöihin:

  1.    2 x − 4

  2.    2 x − 1

  3.     2   2 25x − 36y

  4.     4 2x − 32

  5.   (2a-−-b)(a-+-2b) −-3ab     a + b

 2. Sievennä lausekkeet:

  1.   x2 + 6x + 9 --2--------- x − 2x + 1

  2.     2 4x--−-12x-+--9 4x3 − 4x2 + x

  3.   − a2 + 2a − 1 ------------- 2a2 − a4 − 1

 3. Jaa polynomit tekijöihin:

  1.   x3 − 3x2 + 2x − 6

  2.    2 a − ab − a + b

 4. Täydennä polynomit neliöiksi:

  1.   x2 − 8x + 6

  2.   a2x2 + ax + a-       4

Tehtävien vastaukset:

 1. tehtävä
 2. tehtävä
 3. tehtävä
 4. tehtävä