Here be a line, if not the image is missing
 

Potenssit ja juuret

Aloitussivu

Potenssi an tarkoittaa tuloa, jossa on n yhtä suurta tekijää, jokainen = a. Tällöin siis n on luonnollinen luku ja a voi olla mikä tahansa luku. Vaiheittain määritelmä laajennetaan koskemaan kaikkia reaalilukuja n. Tällöin joudutaan rajoittumaan positiivisiin lukuihin a.

M Kokonaislukupotenssit
M Murtopotenssit
M Irrationaalinen potenssi

 

Jos luvulla x on ominaisuus xn = a, sanotaan, että x on luvun a n:s juuri ja merkitään x = n√a--. Jos a > 0 ja n on parillinen, löytyy lukua a vastaamaan kaksi lukua x, toinen positiivinen, toinen negatiivinen. Positiivista kutsutaan juuren päähaaraksi.

Korottamalla yhtälö xn = a potenssiin 1∕n saadaan potenssin laskusääntöjen mukaan x = a1∕n, mikä siis on toinen tapa merkitä juurta. Tämän tulkitaan yleensä tarkoittavan päähaara-arvoa.

M Juuret
M Juurifunktiot

 

Potenssin ja juuren määritelmät voidaan laajentaa myös tapaukseen, jossa a on negatiivinen luku tai kompleksiluku; myös n voi olla kompleksiluku. Tilanteesta tulee tällöin kuitenkin huomattavasti monimutkaisempi.

Esimerkiksi: (!)

Esimerkkejä

 1. Erilaisten potenssi- ja juurifunktioiden kuvaajia:

  kuvaaja1
  kuvaaja2
  kuvaaja3
  kuvaaja4


 2. Sievennetään käyttäen potenssin laskusääntöjä:

  (( 22)  3)2  a b  ⋅ a = (a2b2a3)2  (   )2 = a2+3b2  = a2⋅5b2⋅2 = a10b4.


 3. Sievennetään murtopotenssien tulo käyttämällä potenssien ja murtolukujen laskusääntöjä:

  a√--- √c--- xb ⋅ xd,   x > 0   ba+dc   bc+aacd = x√ ---=-x = ac xbc+ad.

(LiveGr3D) Potenssifunktion kuvaaja

Harjoitustehtäviä

 
 

 1. Laske:

  1.      3    4    2    2    7 (− 2) + (− 1) − (− 1 ) + (− 3) − (− 1)

  2.      −1    − 3     −1     −3 (− 8) − (− 2) + 3 ⋅ (− 8) + 5 ⋅ (− 2)

  3.             5 (1-)5 + 2−4 − -1-+ 2-- 2      23  24

  4.    3 −5+5  32 (2 )   − 2

 2. Laske:

  1.     --     ---- ((√ 4)3)2 − ((√32 ⋅ 3)2)6

  2.    2∕3 1∕6  1∕3− 1 2  (2  ⋅ 4 )

  3.              √ --2 2   1∕2 − 2( − ( − (− 7) − 1∕2( 2) ) ) + 25

  4.   ∘ --√--- 3a  a

 3. Laske:

  1.   −-23-−-(−-20)3 (2− 1)− 3 − 2− 3

  2.     2     1     1 [(− -)3 − (− 1 -)−3] : (− 4-)   3     2     3

  3.   |2−2 − 5−2| − (− 10)− 2

  4.   (xn− 1)n− 1 ⋅ (xn)2−n

  5.   √3--√3-2- √3-5-  a( a −  a )

 4. Sievennä:

  1.    1 -x −-x 1x + 1

  2.   ------x-−-1------ (1 − √1-)(1 + 1√-)    x    x

Tehtävien vastaukset:

 1. tehtävä
 2. tehtävä
 3. tehtävä
 4. tehtävä