Here be a line, if not the image is missing
 Taustat

Pikku-M-paketti on laadittu Teknillisen korkeakoulun matematiikan ja systeemianalyysin laitoksella kesällä 2009. Tarkoituksena on tarjota uusille opiskelijoille opintojen alkaessa mahdollisuus kerrata lukiomatematiikka ja samalla mahdollisuus nähdä asiat ainakin jonkin verran eri näkökulmasta kuin lukiossa.

Opiskelutahti yliopistotasolla on tiiviimpi kuin lukiossa. Kaikkea ei välttämättä voi eikä aina tarvitsekaan ymmärtää välittömästi. Opintoihin kiinni pääsyä kuitenkin helpottaa paljon, jos lukiossa opittu on hyvässä muistissa. Toinenkin selkeä ero on: Oppiminen yliopistokurssilla on opiskelijan itsensä vastuulla paljon enemmän kuin lukiossa.

Pikku-M-paketin tekijät Eerikki Lehtinen, Sanna Tyrväinen ja Simo Kivelä toivovat, että paketti osoittautuisi hyödylliseksi ja miellyttäväksi käyttää. Palautteen saaminen on toivottavaa, sillä pakettia on tarkoitus jatkuvasti kehittää.

Otaniemessä 31.8.2009

Eerikki Lehtinen, Sanna Tyrväinen, Simo K. Kivelä