Here be a line, if not the image is missing
 

Yhtälöryhmät

Aloitussivu

Yhtälöryhmien ratkaisemisessa yleispätevä menettely on ratkaista jostakin yhtälöstä yksi tuntematon muiden avulla ja sijoittaa saatu lauseke muihin yhtälöihin. Tällä tavoin ryhmä redusoidaan pienemmäksi: tuntemattomia on yksi vähemmän, samoin yhtälöitä.

Lineaarisen yhtälöryhmän — tuntemattomat esiintyvät vain ensimmäisessä potenssissa eikä niiden tuloja esiinny — menettely on helppo toteuttaa systemaattisesti; siitä käytetään nimtystä Gaussin algoritmi. Jos yhtälöryhmä on epälineaarinen — muunlainen — ei em. periaatetta välttämättä voi toteuttaa lainkaan ja ainoaksi mahdollisuudeksi jää yhtälöryhmän ratkaiseminen numeerisesti. Numeerisia menettelyjä on monia erilaisia ja sopivin riippuu yhtälöryhmän erityisominaisuuksista.

M Yhtälöryhmä
M Yhtälöryhmän ratkaiseminen

Esimerkkejä

 1. Ratkaistaan lineaarinen yhtälöpari {  2x + 3y = 0   .  x − y + 1 = 0
  kuvaaja
  Tapa 1:
  Kerrotaan alempi yhtälö kolmella ja lasketaan yhtälöt puolittain yhteen:

  {  2x + 3y = 0    ⇒ 5x + 3 = 0 ⇒ x = − 3-  3x − 3y + 3 = 0              5

  Tehdään sijoitus:

   (  ) 2 ⋅ − 3- + 3y = 0 ⇒ y = 2-    5          5

  Lopuksi kannattaa tarkistaa tulos. Yhtälöryhmä pätee, kun

  {    3  x = − 5 .  y = 25

  Tapa 2:
  Ratkaistaan alempi yhtälö x :n suhteen ja sijoitetaan ylempään lausekkeeseen.

  x − y + 1 = 0 ⇒ x = y − 1

  2(y − 1) + 3y = 0 2y − 2 + 3y = 0 5y = 2   2- y = 5

  Nyt voidaan ratkaista x = y − 1 = 25 − 1 = − 35  ja saatu vastaus on sama kuin 1. tavalla.

 2. Kaksi lineaarista yhtälöryhmää.

  M
  Esimerkki 1 yhtälöryhmän ratkaisemisesta
  M Esimerkki 2 yhtälöryhmän ratkaisemisesta

 3. Ratkaistaan yhtälöpari

  {  (x + 2)2 + (y − 1)2 = 4  2     2  x + (y + 3 ) = 16 .

  Lasketaan yhtälöt auki ja vähennetään alempi ylemmästä rivistä ja ratkaistaan toinen muuttuja:

  {  x2 + 4x + 4 + y2 − 2y + 1 = 4  x2 + y2 + 6y + 9 = 16 4x − 8y = − 8 x = 2y − 2.

  Sijoitetaan saatu ratkaisu toiseen yhtälöistä.

        2     2 (2y − 2 + 2) + (y − 1) = 4 4y2 + y2 − 2y + 1 − 4 = 0  2 5y −{ 2y + 3 = 0    1 y =   3  .    − 5

  Sijoitetaan ratkaisut yhtälöön x = 2y − 2 .

  {  y = 1,  x = 0  y = − 35, x = − 156

  Ratkaisut ovat pisteet (0,1) ja  16- 3 (− 5 ,− 5) . kuvaaja2

 4. Epälineaarinen yhtälöpari:
   {   2  y = x − 2x − 3  ⇐ ⇒ x − 5 = x2 − 2x − 3  y = x − 5  2 x − 3{x + 2 = 0  { x =  1  =⇒ y =  − 4    2       − 3

  Ratkaisut ovat (1,− 4) ja (2,− 3) . kuvaaja3


 5. {  x2 + y2 = 1  x  e + sin y = 1


  M Esimerkki 3 yhtälöryhmän ratkaisemisesta


 6. { 2  2  x + y − 2z = 0  x + y − z = 1


  M Esimerkki 4 yhtälöryhmän ratkaisemisesta

 

Harjoitustehtäviä

 
 

 1. Ratkaise lineaariset yhtälöparit:

  1.   {  4x − 3y = 9  x + 3y = 6

  2.   {  x − 2y = − 1  x + 3y = 2

  3.   {  x − y = 3  x + y = 11

  4.   {  7x − 2y = 25  2x − y = 8

  5.   {  2y + 3x = 10  y − 3x = − 4

  6.   {  3y − 9x = 3  52y − 2x = − 1

  7.   {  6y + 5x = − 8  − 3y + 5x = 19

  8.   {  y − 2x = − 4  2y + 3x = 2

 2. Ratkaise:

  1.   { x  y  2-− 4-= 0  x(3 − y) = (1 − x)(1 + y)

  2.   ( 2x + y  3x − y |{ -------− -------= 3,75  x 0+,52y  3y0,−8x  100 |( -------+ -------= ----   0,4   0, 9   9

  3.   ( |{ x-+-4y- = 3  x − 1 |( -2x-−-9- = − 2  5x − 3y

  4.   ( { 4y-−-3x-−--2 = 3   y − x ( y + 2x = − (1 + x)

  5.   (  x    1 |{ ------+ ------= 1  x + 1  y + 1 |( -x-−-1-− x-+-1-= 7--  2x − y  x + y  2x

  6.   ( |{ --3---= --2---  x − 2  x + y |( --y---   1-  x + 4 = − 3

 3. Ratkaise:

  1.   ( | 2x + 3y + z = 0 { | 3x − 4y − z = 7 ( − x + 5y − 2z = − 19

  2.   ( | 2x + 2y − z = 3 { | x + 2y + z = 4 ( − x − y − z = − 3

  3.   ( |{ 4y − 2z = 7  x + y = 2z |(  y − x + 2z = 5

  4.   ( |{ 2x − 2y + z = 1 |( 3x + 2y = z  − 6x − 6y − 3z = − 3

  5.   (| 3x + 3y − z = 0 {  x + 2y + 2z = 6 |( 2x + 2y + z = 5

  6.   ( |{ 2x + 7y − 4z = 10  3y + z = − 1 |(  x + y − z = 4

 4. Ratkaise epälineaariset yhtälöryhmät:

  1.   {  x + y − z = 1  x2 + y2 − 2z = 0

  2.   { 2  2  x + y = 10  x2 + y2 − 12x − 4y + 30 = 0

Tehtävien vastaukset:

 1. tehtävä
 2. tehtävä
 3. tehtävä
 4. tehtävä