Esimerkit : Lineaariset yhtälöt

Toisen kertaluvun lineaarinen epähomogeeninen yhtälö: yksittäisratkaisu sopivalla yritteellä

Toisen kertaluvun lineaarista epähomogeenista alkuarvoprobleemaa

(x + 1)y'' - xy' - y = (x + 1)2,   y(0) = y'(0) = 0

vastaavan homogeeniyhtälön yleinen ratkaisu on

y = C1ex + C2ex integral x

 0 e-t
-----
t + 1 dt.

Epähomogeenisen yhtälön yleinen ratkaisu saadaan lisäämällä tähän jokin epähomogeenisen yhtälön yksittäisratkaisu.

Yhtälön muodon perusteella saattaisi olla mahdollista löytää yksittäisratkaisuksi toisen asteen polynomi. Sopiva yrite olisi siten y = ax2 + bx + c, missä kertoimet a, b ja c määritetään siten, että yhtälö toteutuu.

Sijoittamalla yrite yhtälöön saadaan

2a(x + 1) - x(2ax + b) - (ax2 + bx + c) = (x + 1)2.

Tämä sievenee muotoon

-3ax2 + 2(a - b)x + (2a - c) = x2 + 2x + 1.

Jotta oikean ja vasemman puolen polynomit olisivat samat, tulee kertoimien olla samat: -3a = 1, a - b = 1, 2a - c = 1. Tästä seuraa a = -1
3, b = -4
3, c = -5
3, jolloin yksittäisratkaisu on

y = -1
--
3(x2 + 4x + 5).

Differentiaaliyhtälön yleinen ratkaisu on siis

y = C1ex + C2ex integral 
 x

 0e- t
t +-1 dt - 1
3-(x2 + 4x + 5).

Alkuarvoprobleeman ratkaisu saadaan vaatimalla, että yleinen ratkaisu toteuttaa alkuehdot. Ehdosta y(0) = 0 seuraa C1 - 53 = 0. Koska

y' = C1ex + C2ex integral x

 0 -t
-e---
t + 1 dt + --C2--
x + 1 - 1-
3(2x + 4),

seuraa ehdosta y'(0) = 0 yhtälö C1 + C2 - 4
3 = 0. On siis oltava C1 = 5
3 ja C2 = -1
3. Alkuarvoprobleeman ratkaisu on siten

y = 1-
3(     integral x -t         )
 5ex - ex  -e--- dt- x2 - 4x - 5
      0 t + 1   alueessa x > -1.


Ratkaiseminen: toisen kertaluvun epähomogeeninen yhtälö
Esimerkki: vastaava homogeeniyhtälö
Teoria: alkuehto

SKK 15.5.2001